Udana konferencja LGD - Przyjazne Mazowsze

Ponad 100 osób przybyło na konferencję „Zasady udzielania pomocy finansowej przez LGD-Przyjazne Mazowsze” zorganizowaną przez stowarzyszenie dla mieszkańców powiatu płońskiego. Spotkanie odbyło się 10 sierpnia br. w Centrum Edukacyjno-Konferencyjnym w Płońsku. Wśród uczestników byli potencjalni beneficjenci; przedsiębiorcy, rolnicy, samorządowcy, przedstawiciele instytucji i organizacji pozarządowych, parafii.


Konferencję otworzyła prezes LGD-Przyjazne Mazowsze Małgorzata Najechalska witając wszystkich uczestników oraz główną wykładowczynię, Marzenę Cieślak, eksperta Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Prezes poinformowała o dostępnych środkach finansowych na inwestycje dla przedsiębiorców i samorządów lokalnych oraz na inne formy działalności, którymi dysponuje LGD – Przyjazne w nowym okresie PROW 2014 – 2020. Pierwszy nabór wniosków dla podejmujących i rozwijających działalność gospodarczą, gmin i parafii oraz innych podmiotów prawnych planowany jest już w październiku.


Na początku konferencji zarząd i pracownicy LGD-Przyjazne Mazowsze  zaprezentowali cele i przedsięwzięcia Lokalnej Strategii Rozwoju, w które powinny wpisywać się wszystkie składane wnioski o dofinansowanie. Omówili kryteria wyboru projektów, na podstawie których wnioski będą oceniane przez Radę stowarzyszenia. Zwrócili uwagę na potrzebę dobrego opisu we wniosku zgodności operacji ze Strategią i kryteriami wyboru gdyż to właśnie liczba zdobytych punktów zdecyduje o miejscu na liście rankingowej. Jeśli środków nie wystarczy dla wszystkich w tym naborze to już na początku następnego roku są planowane kolejne nabory wniosków, zgodnie z przedstawionym harmonogramem naborów, na wszystkie lata, do 2022 roku. Główne założenia, warunki i zasady przygotowywania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Leader PROW 2014-2020 przedstawiła ekspert  Marzena Cieślak. Zrobiła to znakomicie, uczestnicy słuchali z zainteresowaniem komunikatywnej i ciekawej prezentacji, popartej różnymi przykładami z życia. Słuchacze zadawali pytania w trakcie prezentacji dzięki temu, konferencja miała charakter dynamiczny. A pytań było dużo co oznacza, ze wiele osób z naszego terenu jest zainteresowanych otworzeniem lub rozwijaniem działalności gospodarczej i szuka źródeł pozyskania funduszy. W czasie przerwy uczestnicy nie odstępowali prowadzącej, zadając kolejne pytania a dyskusja i brawa na zakończenie były najlepszym podsumowaniem konferencji.
tekst: Danuta Kucińska, zdjęcia: Agnieszka Matoblewska

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

ikonka broszura okładka

 

ikonka biuletyn okładka 

 

 

 IKONKA

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

mpnt

 

skrzat

 

 

 

 

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność