ikonka

I Subregionalne Forum Przedsiębiorczości – 14.10.2016

Gospodarzem I Forum Przedsiębiorczości, które odbyło się w Wyższej Szkole Zawodowej w Mławie był Powiatowy Urząd Pracy w Mławie. LGD – Przyjazne Mazowsze oraz Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku a także Powiatowy Urząd Pracy w Ciechanowie, Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy – Lokalna Grupa Działania, Lokalna Grupa Działania – „Północne Mazowsze” byli współorganizatorami przedsięwzięcia. Celem Forum było przekazanie wiedzy na temat źródeł pozyskania środków unijnych na rozwój przedsiębiorczości. Zorganizowane stoiska informacyjne  umożliwiły uczestnikom forum konsultacje  z doradcami i ekspertami zaproszonych instytucji.

Podczas prezentacji prelegenci przedstawili możliwości pozyskiwania środków na zakładanie i rozwój przedsiębiorczości w nowym okresie programowania. Wystąpili przedstawiciele następujących instytucji: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Lokalna Grupa Działania - Przyjazne Mazowsze, Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy – Lokalna Grupa Działania, Lokalna Grupa Działania – „Północne Mazowsze”, Instytut Technologiczno – Przyrodniczy w Raszynie, Polska Agencja Przedsiębiorczości. O istotnych z punktu widzenia przedsiębiorców przepisach lub ich zmianach poinformowali przedstawiciele Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Skarbowego, Państwowej Inspekcji Pracy. Forum przedsiębiorczości wzbudziło duże zainteresowanie, przybyło prawie 200 uczestników z kilku powiatów.

Informację o zasadach ubiegania się o środki finansowe za pośrednictwem lokalnych grup działania oraz specyfikę LGD– Przyjazne Mazowsze – cele i przedsięwzięcia LSR, zasady wyboru i kryteria wyboru projektów przedstawiły: Ewelina Gościcka i Danuta Kucińska.

 

Opracowały: Danuta Kucińska i Ewelina Gościcka

 

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

ikonka broszura okładka

 

ikonka biuletyn okładka 

 

 

 IKONKA

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

 

 

 

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność