Innowacyjna Szampania to tytuł szkolenia realizowanego przez Lokalną Grupę Dziania–Przyjazne Mazowsze

Będzie to wizyta studyjna do Francji - region Szampania Ardeny, realizowana w dniach 25-29.10.2016 roku. Celem spotkań przedstawicieli mazowieckich LGD z francuskim Lokalnymi Grupami Działania - GAL Pays de Langres, GAL Pays Othe-Armance, a także GAL Cote des Bar i GAL Pnrfo - jest poznanie osiągnieć inicjatywy Leader w Szampanii oraz ewentualne nawiązanie współpracy międzynarodowej.

Program operacji Innowacyjna Szampania obejmuje poznanie:

- struktury administracyjnej i politycznej GAL

- Programu Leader w Szampanii

- nową perspektywę finansową – strategie GAL i plany na przyszłość

- prezentację nowatorskich projektów zrealizowanych przez francuskich beneficjantów.

Możliwość bezpośredniej wymiany poglądów, oceny działań, poznanie dobrych praktyk i dóbr kultury czyni, że wyjazdy studyjne są najlepszą, najlepiej zapadającą w pamięć formą szkolenia.

W projekcie Innowacyjna Szampania partnerami LGD–Przyjazne Mazowsze są: LGD ”Wspólny Trakt”, LGD Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej oraz Stowarzyszenie Nasza Wkra.

Wizyta organizowana jest w ramach projektu „Działalność KSOW PROW 2014-200 – 2016 rok z Pomocy Technicznej.

 

logotypy

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

ikonka broszura okładka

 

ikonka biuletyn okładka 

 

 

 IKONKA

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

mpnt

 

skrzat

 

 

 

 

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność