ikonka

Szkolenie: Produkt turystyczny – szansą na rozwój regionu

Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze zaprasza na warsztaty

Produkt turystyczny – szansą na rozwój regionu

Wspólnie na szlaku, weekendy mobilne ale bez samochodu, wakacje u mnie i u moich sąsiadów, każdy może mnie zapytać o tę okolicę ……

Zastanów się co oznaczają te hasła, wymyśl własne propozycje i przyjdź z nimi na nasze spotkanie. Postaramy się wspólnie wypracować nową jakość w turystycznym wykorzystaniu zasobów naszego regionu - produkt sieciowy polegający na stworzeniu wspólnej, ciekawej i różnorodnej oferty turystycznej. Współpraca podmiotów turystycznych, samorządów oraz innych zainteresowanych osób i organizacji  w celu jego wykreowania i wypromowania może przyczynić się do wzrostu atrakcyjności i konkurencyjności naszego regionu. Usługi i produkty już istniejące włączone w większą całość, stworzą dobrą zachętę do odwiedzania i zwiedzania powiatu płońskiego a tym samym pozyskania dodatkowych dochodów przez mieszkańców.

Zapraszamy osoby zainteresowane z obszaru działania LGD – Przyjazne Mazowsze (obejmującego gminy: Płońsk, Raciąż, Joniec, Sochocin, Naruszewo, Załuski, Nowe Miasto, Baboszewo, Dzierzążnia i Miasto Raciąż) do udziału w warsztatach, podczas których będzie można także uczestniczyć w wyjeździe studyjnym do 2 gospodarstw agroturystycznych, odbyć wyprawę na przyrodniczych ścieżkach i skosztować regionalnego przysmaku.

W ramach warsztatów wspólnie wypracujemy naszą ofertę turystyczną produktu sieciowego i stworzymy dla niego nazwę oraz zapewnimy promocję na stronie www.lgdpm.pl .  

Warsztaty odbędą się 28 czerwca od godziny 9.00 do 16.00 w Gospodarstwie Agroturystycznym „Pod Akacjami” w Sieklukach. Dodatkowo odwiedzimy również Gospodarstwo Agroturystyczne „Sielanka Raciąż” w miejscowości Pólka – Raciąż.
Miejsce spotkania – Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Poświętne, 09 – 100 Płońsk, ul. Sienkiewicza 11, przed budynkiem hotelu – zbiórka godz. 8.45, wyjazd godz. 9.00

Warsztaty poprowadzą Jolanta Kamieniecka z Instytutu na rzecz Ekorozwoju w Warszawie oraz Danuta Arcipowska z MODR Warszawa Oddział Poświętne w Płońsku

Czekamy na potwierdzenie obecności do 26 czerwca 2012 r. w biurze LGD lub pod nr tel. 23 661 31 61. Udział w szkoleniu jest bezpłatny, zostanie sfinansowany z funduszy UE w ramach działania Funkcjonowanie lokalnej grupy działania nabywanie umiejętności i aktywizacja, Programu Leader PROW 2007- 2013.

Program warsztatów

8.45  - Spotkanie uczestników przed siedzibą LGD-PM, Płońsk ul. Sienkiewicza 11
9.00 – 11.30 - Wyjazd studyjny - Oferta turystyczna w oparciu o lokalne zasoby przyrodnicze i kulturowe na terenie działania LGD Przyjazne Mazowsze – wizyty w dwu przykładowych gospodarstwach agroturystycznych - „Pod Akacjami” w Sieklukach i „Sielanka Raciąż” w Pólce – Raciąż – Danuta Arcipowska MODR O/ Poświętne w Płońsku
11.30 – 11.45 – przerwa kawowa
11.45 – 13.15 - Wypracowanie zintegrowanej oferty turystycznej na podstawie wizyty studyjnej – Wspólnie na szlaku, weekendy mobilne ale bez samochodu, wakacje u mnie i u moich sąsiadów, każdy może mnie zapytać o tę okolicę (warsztaty)- Jolanta Kamieniecka - Instytut na rzecz Ekorozwoju w Warszawie
13.15 – 13.45 – obiad
13.45 – 16.00 - Wypracowanie modelu wzajemnej współpracy w zakresie tworzenia sieciowego produktu turystycznego oraz form jego promocji (warsztaty)  - Jolanta Kamieniecka - Instytut na rzecz Ekorozwoju w Warszawie

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

ikonka broszura okładka

 

ikonka biuletyn okładka 

 

 

 IKONKA

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

 

 

 

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność