ikonka

XIII Mazowieckie Dni Rolinictwa

Już po raz trzynasty Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział Poświętne w Płońsku zorganizował w dniach 16-17 czerwca 2012r. Mazowieckie Dni Rolnictwa, jedne z największych targów na Mazowszu. Imprezie towarzyszyła również Mazowiecka Wystawa Zwierząt Hodowlanych. Jak co roku przygotowane zostały liczne wystawy maszyn rolniczych, stoiska firm nasiennych i ochrony roślin, kiermasz roślin, wyrobów rękodzieła artystycznego czy produktów spożywczych. Odbyła się również konferencja „50 lat Wspólnej Polityki Rolnej”.

W programie MDR znalazły się także występy płońskiej Młodzieżowej Orkiestry Dętej z mażoretkami, ocena bydła mlecznego, klaczy hodowlanych prezentacja roślin uprawnych, pokazy pracy maszyn na polu, piknik mleczarski. W tym roku wystawa cieszyła się ogromnym zainteresowaniem, dopisała nie tylko pogoda ale także wystawcy i zwiedzający, na pobliskich parkingach trudno było znaleźć wolne miejsce. Według szacunków tegoroczne targi odwiedziło ok. 33 tysiące osób.

Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze także uczestniczyła w tegorocznych targach. Przy stoisku LGD-PM można było uzyskać informacje o możliwości korzystania ze środków unijnych przy realizacji własnych pomysłów a także dowiedzieć się na temat szkoleń, jakie w najbliższym czasie zamierza zorganizować LGD.

Opracowała: Agnieszka Matoblewska

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

ikonka broszura okładka

 

ikonka biuletyn okładka 

 

 

 IKONKA

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

 

 

 

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność