ikonka

Zachęcamy do korzystania z procedury "szybkiej ścieżki"

Szanowni Państwo,

Zachęcamy do korzystania z procedury "szybkiej ścieżki" polegającej na weryfikacji Wniosku o Przyznanie Pomocy wraz załącznikami, jeszcze przed złożeniem go w jednym z konkursów: Firma z pomysłem- rozwijanie działalności gospodarczej lub Atrakcje Przyjaznego Mazowsza w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Pracownicy będą sprawdzać wnioski, w ciągu pierwszych 7 dni od rozpoczęcia naborów tj. od 31 marca do 6 kwietnia 2017 r. włącznie. Dzięki naszej pomocy będą mogli Państwo uzupełnić ewentualne braki w dokumentacji, nanieść poprawki, przygotować wymagane załączniki, lepiej uzasadnić spełnienie warunków przyznania pomocy.

Zgodnie z kryteriami wyboru projektów za korzystanie z procedury "szybkiej ścieżki" można zyskać 5 punktów i co najważniejsze złożyć dopracowany projekt.

By nie musieli Państwo czekać w kolejce do sprawdzenia wniosku, proponujemy wcześniejsze ustalenie z nami terminu spotkania. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny – nr tel. 23 661 31 61.

Przypominamy, że ostatni dzień naboru to 20 kwietnia 2017 r., wnioski złożone po terminie będą odrzucone.

zarząd i pracownicy LGD-Przyjazne Mazowsze.

 

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

ikonka broszura okładka

 

ikonka biuletyn okładka 

 

 

 IKONKA

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

 

 

 

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność