ikonka

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków

Zgodnie z §21 Statutu Stowarzyszenia, Zarząd Lokalnej Grupy Działania–Przyjazne Mazowsze zwołuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w celu przedstawienia sprawozdania z działalności LGD oraz wyboru członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej na nową kadencję.

Uprzejmie informujemy, iż Zebranie odbędzie się w dniu 21 kwietnia 2017 r.o godz. 16.15 w Centrum Konferencyjno-Edukacyjnym MODR O/Poświętne w Płońsku. W przypadku braku wymaganej większości członków stowarzyszenia we wskazanym terminie, zgodnie z §23 Statutu Stowarzyszenia, wyznaczamy drugi termin Walnego Zebrania Członków na godz. 1630 w wyżej określonym dniu i miejscu.

Dokumenty dotyczące działalności stowarzyszenia za rok 2016, w tym sprawozdanie merytoryczne i finansowe prześlemy do Państwa pocztą e-mailową do dnia 13.04.2017 r.  

Przypominamy, że potwierdzeniem członkostwa w naszym stowarzyszeniu  zgodnie ze Statutem jest udział w Walnym Zebraniu Członków oraz opłata składek członkowskich. Uprzejmie Państwa prosimy o udział w Zebraniu oraz o regulowanie składek członkowskich. Wszystkim tym spośród Państwa, którzy już dokonali wpłat serdecznie dziękujemy.

Z wyrazami szacunku

Małgorzata Najechalska

Prezes Zarządu

 

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

ikonka broszura okładka

 

ikonka biuletyn okładka 

 

 

 IKONKA

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

 

 

 

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność