ikonka

Zakończyliśmy nabór wniosków

 W dniu 20.04.2017 r. zakończyliśmy nabór wniosków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w następujących zakresach:

Rozwój przedsiębiorczości - przedsięwzięcie  Firma z pomysłem

Ogólnodostępna infrastruktura turystyczna, rekreacyjna lub kulturalna - przedsięwzięcie Atrakcje Przyjaznego Mazowsza 

 

Wpłynęło 19 wniosków z zakresu Rozwój przedsiębiorczości - przedsięwzięcie Firma z pomysłem oraz 10 wniosków z zakresu Ogólnodostępna infrastruktura turystyczna, rekreacyjna lub kulturalna - przedsięwzięcie Atrakcje Przyjaznego Mazowsza 

Wszystkim wnioskodawcom gratulujemy pomysłów i dziękujemy za złożenie wniosków. O wynikach oceny formalnej poinformujemy Państwa na naszej stronie internetowej w terminie do 9 dni od zakończenia naborów publikując rejestr wniosków ze statusem oceny formalnej. Wnioski, które pozytywnie w przejdą etap oceny formalnej  zostaną przekazane Radzie stowarzyszenia do dalszej oceny merytorycznej. O jej wynikach poinformujemy Państwa listownie oraz zamieszczając informacje na naszej stronie internetowej w terminie do 35 dni od zakończenia naborów. Wnioski, które zostaną wybrane przez Radę zostaną przekazane do Urzędu Marszałkowskiego, który ma 3 miesiące na ich weryfikację. Wnioskodawcy, których wnioski nie będą kompletne lub będą wymagały poprawek, zostaną wezwani do uzupełnień w terminie 7 dni od otrzymania wezwania. Możliwa jest tylko jedna poprawka dlatego uczulamy i prosimy aby wnioskodawcy przygotowywali uzupełnienia starannie, kontaktując się z wyznaczonym, z ramienia Urzędu Marszałkowskiego, opiekunem projektu. W przypadku problemów i niejasności prosimy również o kontakt z biurem LGD - Przyjazne Mazowsze.

Zarząd i Biuro LGD - Przyjazne Mazowsze

 

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

ikonka broszura okładka

 

ikonka biuletyn okładka 

 

 

 IKONKA

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

 

 

 

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność