ikonka

Szanowni Państwo

Szanowni Państwo,

 

Pragnę złożyć podziękowania, tym z Państwa, którzy na przestrzeni 9 lat współuczestniczyli ze mną najpierw w tworzeniu, a potem w prawidłowym funkcjonowaniu trójsektorowego partnerstwa jakim jest Lokalna Grupa Działania—Przyjazne Mazowsze.  

Od października 2008 roku współzarządzałam stowarzyszeniem LGD—Przyjazne Mazowsze. Miałam to szczęście, że uczyłam się od najlepszych – od Pani Prezes Grażyny Opolskiej – wielkiej orędowniczki inicjatywy LEADER, współautorki najważniejszych dokumentów stowarzyszenia, pomysłodawczyni nazwy Lokalna Grupa Działania—Przyjazne Mazowsze.

 

Dwukrotnie tj. w dwu perspektywach finansowych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2014 oraz 2014-2020 z sukcesem przygotowywałam dokumentację konkursową o przyznanie pomocy z programu LEADER dla mieszkańców powiatu płońskiego.

Bardzo cieszę się, że obecnie stowarzyszenie jest w bardzo dobrej kondycji finansowej, że środki wykorzystywane przez beneficjentów Lokalnej Strategii Rozwoju, po 9 miesiącach funkcjonowania od podpisania umowy przez LGD, stanowią blisko 60 % całego budżetu LSR.

Kończąc swój okres zarzadzania Grupą jeszcze raz dziękuję i pozdrawiam Wszystkich.


Małgorzata Najechalska

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

ikonka broszura okładka

 

ikonka biuletyn okładka 

 

 

 IKONKA

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

 

 

 

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność