ikonka

Wybrano członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej LGD – Przyjazne Mazowsze na nową kadencję.

Wybrano członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej LGD – Przyjazne Mazowsze na nową kadencję.

W dniu 21 kwietnia 2017 r. w Centrum Konferencyjno-Edukacyjnym MODR O/Poświętne w Płońsku odbyło się Walne  Zebranie Członków stowarzyszenia LGD – Przyjazne Mazowsze. Podczas walnego zebrania podjęto m.in. uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i merytorycznego oraz o udzielenie absolutorium zarządowi za rok 2016. Ponadto odbyły się wybory do Zarządu i Komisji Rewizyjnej na nową kadencję. Do Zarządu wybrano: Danutę Kucińską, Agnieszkę Matoblewską oraz Katarzynę Zalewską. Do Komisji Rewizyjnej wybrano: Jacka Malickiego, Pawła Sawickiego i Mateusza Odolińskiego. Szczegółowe informacje z przebiegu obrad  zawarte są w załączonym protokole.

 

Biuro LGD- Przyjazne Mazowsze

 

 

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

ikonka broszura okładka

 

ikonka biuletyn okładka 

 

 

 IKONKA

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

 

 

 

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność