ikonka

„Wspólna sprawa” – projekt LGD – Przyjazne Mazowsze znalazł się wśród wybranych

Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej opublikował  listę projektów zweryfikowanych formalnie i ocenionych merytorycznie wraz z informacją o uzyskaniu dofinansowania w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w 2017 r. Priorytet 3 Aktywni Obywatele.

Projekt opracowany przez pracowników LGD – Przyjazne Mazowsze „Wspólna sprawa” znalazł się wśród wybranych. Kwota dofinansowania wynosi 100 tys. zł.

Partnerem projektu jest gmina Płońsk.

Celem naszego projektu jest rozwijanie kompetencji społecznych i obywatelskich społeczności lokalnych w powiecie płońskim poprzez realizację wspólnych projektów popularyzujących aktywne i twórcze formy spędzania czasu wolnego. Stawiamy na inwencję i kreatywność mieszkańców, współpracę oraz edukację na rzecz rodzin w zakresie rodzicielstwa i macierzyństwa. W ramach projektu zostanie przeprowadzony konkurs na inicjatywy lokalne pod tytułem ”ABC wspólnego działania” skierowany do osób fizycznych, grup nieformalnych i organizacji pozarządowych z powiatu płońskiego. Będzie to konkurs grantowy polegający na przekazaniu dotacji wybranym grantobiorcom. Przewidujemy 10 grantów po 5 tys. zł. Wybrani realizatorzy otrzymają również wsparcie merytoryczne ze strony opiekunów projektu na etapie dopracowania, realizacji i rozliczenia projektu.

Zakres działań naszego przedsięwzięcia obejmuje: spotkania informacyjno szkoleniowe, ogłoszenie i przeprowadzenie konkursu na wybór projektów, warsztaty dla projektodawców dotyczące wdrażania projektów, poznania Modelu współpracy pomiędzy samorządem a organizacjami pozarządowymi oraz wypracowania założeń do lokalnego modelu współpracy, realizację wybranych inicjatyw, zebranie doświadczeń oraz wypracowanie rekomendacji na temat metod i narzędzi współpracy, prezentacje i upowszechnienie efektów projektu podczas konferencji.

Już w maju br. planujemy spotkania informacyjne w gminach a w czerwcu ogłosimy konkurs grantowy. Szczegółowe informacje będą dostępne na naszej stronie internetowej, przekazane za pośrednictwem lokalnej prasy oraz wysłane do gmin i organizacji pozarządowych z prośbą o rozpowszechnienie informacji.

Opracowała: Danuta Kucińska

 

 

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

ikonka broszura okładka

 

ikonka biuletyn okładka 

 

 

 IKONKA

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

 

 

 

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność