„ABC wspólnego działania” - konkurs na inicjatywy lokalne.

Masz pomysł na działania na rzecz społeczności lokalnej a brakuje ci funduszy, weź udział w konkursie. Nabór wniosków od 5 do 19 czerwca 2017r.

Konkurs „ABC wspólnot lokalnych” stanowi cześć projektu pt. „Wspólna sprawa”, realizowanego  przez Lokalną Grupę Działania–Przyjazne Mazowsze (LGD–PM),  dofinansowanego  w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na rok 2017 r.

Celem konkursu jest rozwijanie kompetencji społecznych i obywatelskich społeczności lokalnych poprzez realizację wspólnych projektów popularyzujących aktywne i twórcze formy spędzania czasu wolnego. Stawiamy na inwencję i kreatywność mieszkańców, angażowanie społeczności lokalnej na rzecz dobra wspólnego oraz edukację na rzecz rodzin w zakresie rodzicielstwa i macierzyństwa.

Wnioskodawcami mogą być mieszkańcy i osoby zamieszkujące w powiecie płońskim, pełnoletnie, występujący jako: osoba fizyczna, organizacja pozarządowa lub grupa nieformalna (minimum 3 osoby, ze wskazaniem przedstawiciela). Przewidujemy 10 grantów po 5 tys. zł. Wybrani realizatorzy otrzymają również wsparcie merytoryczne ze strony opiekunów projektu na etapie dopracowania, realizacji i rozliczenia projektu. Działania mogą być realizowane w okresie od końca czerwca do listopada 2017 roku.

Pozyskane środki będzie można przeznaczyć na zadania merytoryczne np. wynagrodzenia trenerów, ekspertów, specjalistów realizujących zadania, wydatki związane z uczestnictwem w projekcie, takie jak materiały szkoleniowe, wynajem sal, niezbędny dla beneficjentów sprzęt do przeprowadzenia zajęć, odzież, żywność, zakwaterowanie, przejazdy beneficjentów, nagrody dla beneficjentów w konkursach, koszt wyjazdów służbowych trenerów, ekspertów, specjalistów zaangażowanych w realizację zadania, koszty promocjioraz koszty obsługi.

Ogłoszenie o naborze wraz z dokumentacją konkursową będzie zamieszczone na stronie LGD–PM www.lgdpm.pl od 2 czerwca 2017r.

W maju 2017 r. odbywały się spotkania informacyjno szkoleniowe w gminach dotyczące zasad udziału w konkursie. Prezentowaliśmy wzór wniosku oraz dokumentację konkursową.

Zapraszamy na dodatkowe spotkanie w biurze LGD–PM we wtorek, 6 czerwca br.  o godzinie 16.00. Ponadto informacje będą udzielane podczas Mazowieckich Dni Rolnictwa w dniach 10 – 11 czerwca 2017 r. na stoisku informacyjnym LGD–PM podczas trwania imprezy oraz w biurze LGD–PM (sobota, niedziela) w godzinach od 10.00 do 12.00. W sprawie umawiania indywidualnych konsultacji prosimy o kontakt telefoniczny z biurem, tel. 23 661 31 61.

Tekst Danuta Kucińska, zdjęcia Agnieszka Matoblewska

2015 logo FIO v1 LOGO kolor

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

ikonka broszura okładka

 

ikonka biuletyn okładka 

 

 

 IKONKA

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

mpnt

 

skrzat

 

 

 

 

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność