ikonka

Produkt turystyczny – szansą na rozwój regionu

Wspólnie na szlaku, weekendy mobilne ale bez samochodu, wakacje u mnie i u moich sąsiadów, każdy może mnie zapytać o tę okolicę… taka była myśl przewodnia szkolenia pn. Produkt turystyczny  - szansą na rozwój regionu, które odbyło się 28 czerwca 2012 roku.

W szkoleniu uczestniczyli przedstawiciele samorządów lokalnych, gospodarstw agroturystycznych, firm turystycznych, stowarzyszeń z obszaru działania LGD – Przyjazne Mazowsze. Jego celem było budowanie współpracy pomiędzy zainteresowanymi podmiotami w kierunku  stworzenia wspólnej, ciekawej i różnorodnej oferty turystycznej i jej wzajemnej promocji.
Atrakcją szkolenia był  wyjazd studyjny do 2 gospodarstw agroturystycznych, podczas którego uczestnicy odbyli również wyprawę po przyrodniczych ścieżkach i wysłuchali ciekawych historii opowiadanych przez ich właścicieli, występujących w roli przewodników. Odwiedziliśmy Gospodarstwo Agroturystyczne Sielanka w miejscowości Pólka – Raciąż, oferujące gościom przejażdżki bryczkami po okolicy, oprowadzanie na koniu, miejsce do siatkówki, koszykówki i piłki nożnej, konkursy strzeleckie ale przede wszystkim piękną okolicę i artystyczny wygląd budynków i pomieszczeń. Następnie pojechaliśmy do Gospodarstwa Agroturystycznego „Pod Akacjami”  w Sieklukach,  w gminie Dzierzążnia gdzie  obejrzano ścieżkę edukacyjną pod tą samą nazwą.  Uczestnicy z przyjemnością obserwowali żyjące tam zwierzęta ale ich szczególną uwagę przykuł oswojony bocian, który podchodził blisko do ludzi i tylko czasem klekotem wyrażał swoje niezadowolenie. Następnie odbyły się warsztaty, podczas których pracowano nad zintegrowaną ofertą turystyczną i modelem współpracy w zakresie tworzenia produktu sieciowego i jego promocji.
By wypracować ostateczną ofertę konieczne są kolejne spotkania osób zainteresowanych. Jest to proces, który trwa w czasie, ważne by stworzyć uczestnikom odpowiednie warunki do spotkań.
 
Warsztaty poprowadziły Jolanta Kamieniecka z Instytutu na rzecz Ekorozwoju w Warszawie oraz Danuta Arcipowska z MODR Warszawa Oddział Poświętne w Płońsku

Udział w szkoleniu był bezpłatny, został sfinansowany z funduszy UE w ramach działania Funkcjonowanie lokalnej grupy działania nabywanie umiejętności i aktywizacja, Programu Leader PROW 2007- 2013.

Organizatorem szkolenia była LGD – Przyjazne Mazowsze.

Opracowała:  Danuta Kucińska

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

ikonka broszura okładka

 

ikonka biuletyn okładka 

 

 

 IKONKA

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

 

 

 

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność