Dzierzążnia – świadomy rozwój i aktywizacja społeczności lokalnej

Harmonogram działań, w ramach inicjatywy Dzierzążnia – świadomy rozwój i aktywizacja społeczności lokalnej, realizowanej przez Stowarzyszenie na rzecz Gminy Dzierzążnia wybranej w konkursie "ABC wspólnego działania", który jest częścią projektu LGD Przyjazne Mazowsze „Wspólna sprawa”, dofinansowanego  z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

22.07.2017r. Pchli targ i piknik połączony z prelekcją wolontariatu

26.06.2017 r. Pchli targ i piknik połączony z prelekcją na temat rodzicielstwa i macierzyństwa

23.09.2017r.  Pchli targ i piknik połączony z prelekcją na temat rodzicielstwa i macierzyństwa w świetle danych GUS- przyrost naturalny, zmiana jakości życia, 500+ i inne programy socjalne dostępne dla mieszkańców

21.10.2017. Pchli targ i piknik połączony z warsztatami i konkursem na temat roli żywienia i więzi rodzinnych poprzez wspólne gotowanie i spożywanie posiłków, tradycje żywieniowe, historia lokalna

18.11.- pchli targ i piknik połączony z warsztatami szycia , rajd rowerowy.

 

Dzierzaznia.jpg

 

Pchli targ i piknik połączony z prelekcją na temat rodzicielstwa i macierzyństwa, 26 sierpnia 2017r.

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

ikonka broszura okładka

 

ikonka biuletyn okładka 

 

 

 IKONKA

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

mpnt

 

skrzat

 

 

 

 

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność