Projekt „Aktywizacja społeczności lokalnej”

Stowarzyszenie „Nasza Czerwińsk nad Wisłą” realizowało w lipcu i sierpniu 2017 r. projekt „Aktywizacja społeczności lokalnej”, który został wybrany przez Lokalną Grupę Działania - Przyjazne Mazowsze w konkursie pt. „ABC wspólnego działania w ramach projektu „Wspólna sprawa” w dniu 26.08.2017 r. w sobotnie popołudnie w podczas plenerowego kina letniego mogliśmy obejrzeć film „Piękna i Bestia”.

Przed spektaklem dzieci mogły wspólnie bawić się dzięki zakupionym w ramach projektu zabawkom, pod opieką rodziców. Projekt „Wspólna sprawa" jest realizowany przez Lokalną Grupę Działania-Przyjazne Mazowsze w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na rok 2017.

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

ikonka broszura okładka

 

ikonka biuletyn okładka 

 

 

 IKONKA

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

mpnt

 

skrzat

 

 

 

 

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność