ikonka

Jarmark jesienny „od pola do stołu”

 

W niedzielę, 16 września 2017r., już po raz dwunasty, Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego O/Poświętne zorganizował  Jarmark Jesienny „od pola do stołu” w ramach KSOW PROW 2014-2020.   Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze wzięła udział w imprezie nie tylko jako uczestnik (wystawca) ale także jako partner tego projektu. Pracownicy LGD-Przyjazne Mazowsze na swoim stoisku udzielali informacji nt. pomocy finansowej w ramach inicjatywy Leader a także odbywających się wydarzeniach w ramach realizowanego projektu pt. „Wspólna sprawa” dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

 

Odwiedzający stoisko otrzymywali materiały informacyjne orazdrobne gadżety promujące LGD–Przyjazne Mazowsze.

Uroczystego otwarcia tegorocznego jarmarku dokonali:  Jarosław Grabowski, dyrektor Oddziału Poświętne MODR, Tomasz Skorupski, zastępca dyrektora MODR w Warszawie,  Radosław Rybicki, dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego oraz Teresa Kozera, zastępca burmistrza z Urzędu Miasta Płońska.

Mimo niesprzyjającej pogody, płońszczanie nie zawiedli organizatorów i licznie przybyli na jarmark, gdzie można było zakupić różne wyroby  rękodzielnicze, drzewka, krzewy, miody, sery czy tradycyjne wędliny. Podczas jarmarku odbyło się seminarium nt. „Produkt regionalny i tradycyjny, uruchamianie i prowadzenie działalności w zakresie rolniczego handlu detalicznego z województwa mazowieckiego”, po którym uczestnicy wzięli udział w degustacji produktów lokalnych. Jednym z ciekawszych punktów programu był przegląd Ludowych Zespołów Artystycznych. W tym roku wzięło w nim udział 15 zespołów. Celem konkursu było promowanie dorobku artystycznego zespołów, upowszechnianie zapomnianych pieśni ludowych, promocja wsi i folkloru oraz tradycji.Prowadzącym VIII Przegląd Ludowych Zespołów Artystycznych był Janusz Prokopczyk.

Opracowanie i zdjęcia: Agnieszka Matoblewska

 

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

ikonka broszura okładka

 

ikonka biuletyn okładka 

 

 

 IKONKA

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

 

 

 

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność