Festyn integracyjny mieszkańców Wróblewa

W dniu 2 września 2017 r. odbył się festyn integracyjny mieszkańców Wróblewa – Osiedle. w ramach projektu  „Aktywizacja społeczności lokalnej”, który został  wybrany przez  Lokalną Grupę Działania- Przyjazne Mazowsze w konkursie pt. „ABC wspólnego działania  w ramach projektu „Wspólna sprawa”


Pani Lucyna Antczak przedstawicielka Grupy Nieformalnej „Integracja” powitała uczestników festynu oraz krótko przedstawiła projekt. Następnie Pan  Robert Nowicki  nauczyciel w-f wyjaśnił zasady działania poszczególnych elementów siłowni zewnętrznej. Po wyjaśnieniu zasad  nauczyciel w-f poprowadził  z dziećmi i młodzieżą szereg konkursów sportowych.

Uczestnicy zostali uhonorowani pamiątkowymi medalami a zwycięzcy otrzymali nagrody. Po zawodach wszyscy zostali zaproszeni na poczęstunek przygotowany przez mieszkańców osiedla.

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

ikonka broszura okładka

 

ikonka biuletyn okładka 

 

 

 IKONKA

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

mpnt

 

skrzat

 

 

 

 

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność