Uwagi dotyczące rozliczenia grantów

Szanowni Państwo realizujący inicjatywy w ramach projektu LGD - Przyjazne Mazowsze pn. Wspólna sprawa

 

 Przypominamy aby dokumenty, które przygotowujecie w celu rozliczenia się z inicjatyw  opatrzeć informacją o pochodzeniu dotacji.

Wzór sprawozdania oraz przykładowy opis faktury znajduje się na stronie www.lgdpm.pl w zakładce Wspólna sprawa, w informacji pt. Dokumenty do pobrania dla realizatorów grantu.

Dokumenty finansowe należy skserować, kopię potwierdzić za zgodność z oryginałem. Oryginały zostają w Państwa Organizacji, nam dostarczacie kopie. W przypadku grup nieformalnych - oryginały przekazywane są do LGD - Przyjazne Mazowsze, a Państwo możecie sobie zostawić kserokopie.

Przypominamy o rozliczeniu wkładu własnego i załączeniu dokumentów wolontarystycznych. Każdy wolontariusz pomagający w realizacji projektów musi podpisać Porozumienie wolontarystyczne i załącznik do porozumienia Oświadczenie wolontariusza,zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie www.lgdpm.pl w zakładce Wspólna sprawa, w informacji pt. Dokumenty do pobrania dla realizatorów grantu.

Ważna jest też dokumentacja wizualna projektu - prosimy o dołączenie do sprawozdania zdjęć, informacji prasowych, ze stron internetowych, plakatów, ulotek, zaproszeń, gadżetów i innych materiałów. Wskazane jest dostarczenie zdjęć w formie cyfrowej.

Przypominamy również o potrzebie przeprowadzenia ewaluacji projektu.

Zachęcamy do przekazywania nam bieżących informacji z realizacji inicjatyw do zamieszczenia na naszej stronie internetowej i Facebooku.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z opiekunami projektów.

 

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

ikonka broszura okładka

 

ikonka biuletyn okładka 

 

 

 IKONKA

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

mpnt

 

skrzat

 

 

 

 

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność