ikonka

KONKURS - „PRZYJAZNY SKRZAT” – MARKA LOKALNA

Konkurs na logo, gadżet oraz opowieść (wiersz, fraszkę lub inną formę literacką), promujące markę „Przyjazny Skrzat” – marka lokalna
Lokalna Grupa Działania - Przyjazne Mazowsze ogłasza konkurs na: logo, gadżet oraz opowieść (wiersz, fraszkę lub inną formę literacką), promujące markę pn. „Przyjazny skrzat” – marka lokalna.
Celem konkursu jest uzyskanie oryginalnego projektu  logo, gadżetu oraz opowieści, które będą w ciekawy i inspirujący sposób nawiązywały do tematu konkursu oraz naszego regionu, obejmującego  gminy: Baboszewo, Dzierzążnia, Joniec, Naruszewo, Nowe Miasto, Płońsk, Raciąż, Sochocin, Załuski, miasto Raciąż.

Od 2010 roku promujemy działania z naszego obszaru wykorzystując wstępnie opracowaną koncepcję marki lokalnej „Przyjazny skrzat”. W wierszu „Skrzatolandia” każda gmina pozyskała swojego własnego przyjaznego skrzata o cechach i walorach charakterystycznych dla danego terenu. Przedstawiany również spektakl „Skrzatolandia” oraz wręczamy statuetkę Skrzata laureatom konkursu na produkt lokalny.
Skrzatolandia to przyjazna kraina, której przestrzeń jest otwarta i którą można wypełniać własnymi pomysłami. Zamieszkują ją Skrzaty i podobne im istoty, ludki uczynne, chętne do pomocy i czynienia różnych przysług ludziom. Wyglądem przypominają małych ludzi. Według słowiańskich wierzeń ludowych te nadprzyrodzone istoty zamieszkiwały w każdym domu. W zamian za jedzenie, pozostawiane przez gospodarzy opiekowały się małymi dziećmi, zamiatały izbę a czasem szły do pracy w polu.
Naszym zdaniem stworzona  z państwa udziałem marka lokalna – „Przyjazny skrzat” nawiązująca do jego charakterystycznych cech będzie dobrze kojarzyła się odbiorcom usług i produktów z naszego terenu.

Skrzat jest przyjazny, życzliwy dla innych, uczynny, rzetelny, solidny i odpowiedzialny a przede wszystkim, gościnny, pomysłowy i ma duże poczucie humoru. Lubi otwartą przestrzeń, wolność, jest ruchliwy i lekki jak ptak, chętnie szybuje w przestrzeni, także wirtualnej.
Zgłaszane prace powinny odnosić się do wizerunku i cech charakterystycznych dla skrzata. Prace konkursowe powinny być pomysłowe i przyjazne dla odbiorców oraz mają spełniać określone wymogi jakości: solidność, rzetelność, bezpieczeństwo.
Ważny jest dobry pomysł, który może stać się wyróżnikiem naszego obszaru i przyczynić się do jego promocji

Konkurs obejmuje 3 kategorie prac: logo, gadżet, oraz opowieść (wiersz, fraszkę lub inną formę literacką), promujące markę. Forma wykonania prac jest określona w regulaminie, ważne by nawiązywały do tematu konkursu oraz naszego regionu.
W konkursie mogą startować profesjonaliści i amatorzy, osoby fizyczne i organizacje (np. lokalne stowarzyszenia, koła gospodyń wiejskich) a także dzieci i młodzież.

Prace wybrane przez powołaną komisję konkursową, będą wykorzystane przez LGD w celach promocyjnych a ich autorzy otrzymają cenne nagrody. Kryteria oceny to: innowacyjność, pomysłowość, adekwatność, możliwość i łatwość wykorzystania w celach promocyjnych, estetyka.
Zgłoszenie powinno zawierać :dane autora (imię i nazwisko, adres, telefon),tytuł pracy oraz wybraną kategorię, załączoną pracę
Dokumenty do pobrania (regulamin, karta zgłoszenia, oświadczenie) znajdują się na stronie www.lgdpm.pl .

Termin składania prac do 31 października 2012r.

Przekazywane prace należy  odpowiednio zabezpieczyć przed uszkodzeniem.

Adres: Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze,
ul. H. Sienkiewicza 11,
09-100 Płońsk
Informacji dodatkowych udziela Biuro LGD: tel. 023 661-31-61

POBIERZ:

Regulamin konkursu - pobierz

Formularz zgłoszeniowy - pobierz

Oświadczenie - pobierz

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

ikonka broszura okładka

 

ikonka biuletyn okładka 

 

 

 IKONKA

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

 

 

 

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność