Konkurs na inicjatywy lokalne pod tytułem ”ABC wspólnego działania” – zakończony nabór, komisja ocenia wnioski.
Informujemy wnioskodawców, że zakończyliśmy nabór wniosków w konkursie grantowym na inicjatywy lokalne pod tytułem ”ABC wspólnego działania”.  Wpłynęło 20 ofert. Komisja oceniająca przystąpiła do pracy i wybierze 10 grantów po 5 tys. zł (taki był zaplanowany limit środków). Wyniki oceny zostaną podane na naszej stronie internetowej w poniedziałek – 26 czerwca 2017r. Wybrani realizatorzy otrzymają również wsparcie merytoryczne ze strony opiekunów projektu na etapie dopracowania, realizacji i rozliczenia projektu. Dziękujemy za udział i gratulujemy wszystkim wnioskodawcom wspaniałych pomysłów na realizację inicjatyw lokalnych.
Zarząd i biuro LGD- PM

Zarząd LGD

Zarząd Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania - Przyjazne Mazowsze

Danuta Kucińska – Prezes Zarządu
Agnieszka Matoblewska - Zastępca Prezesa Zarządu
Katarzyna Zalewska - Zastępca Prezesa Zarządu


Skład Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia:

Jacek Malicki - Przewodniczący

Paweł Sawicki - członek

Mateusz Odoliński - członekRada Decyzyjna:

 

Sektor publiczny:

    Giszczak Ryszard – Wójt Gminy Raciąż

    Godlewski Mariusz – Burmistrz Miasta Raciąż
    Jarosławski Aleksander – Wójt Gminy Płońsk
    Maranowski Bogdan – Wójt Gminy Joniec
    Opolski Mirosław – Wójt Gminy Dzierzążnia
    Pierścińska Beata – Wójt Gminy Naruszewo
    Przedpełski Wiesław – Wójt Gminy Baboszewo
    Ryziński Jerzy – Zastępca Wójta Gminy Sochocin
    Stolpa Andrzej – Wicestarosta Płoński
    Woźniak Romuald – Wójt Gminy Załuski
    Zalewski Sławomir – Wójt Gminy Nowe Miasto

Sektor gospodarczy:

    Górecki Piotr
    Lewandowski Henryk
    Napiórkowski Marek
    Napiórkowski Leonard

   Oporski Jarosław
   

Sektor społeczny:

   Adamczyk Michał
   Gołębiowska  - Jarosiewicz Magdalena  

  Makowska Daniela

   Rutkowski Andrzej
   Radomski Tomasz

  Urbańska Ewa
   Urbański Dariusz
   Zalewska Katarzyna

  Zembrzuska – Witczak Małgorzata
   Ziółkowska Maria

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

 

 

 

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność