ikonka

Ankieta monitorująca

LGD - Przyjazne Mazowsze zwraca się do Państwa z uprzejmą prośbą o wypełnienie ankiety monitorującej z realizacji projektów złożonych za naszym pośrednictwem, w ramach unijnego Programu Leader PROW 2007-2013.
Ankieta służy jako narzędzie monitorowania postępu realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju, które umożliwia wprowadzanie  zmian i uzupełnień w strategii. Informacje zawarte w kwestionariuszu są nam również niezbędne na potrzeby obowiązkowych sprawozdań, składanych  do Urzędu Marszałkowskiego a także dokumentowania i archiwizowania danych o zrealizowanych przez naszych beneficjentów projektach.

W przypadku pytań czy trudności z wypełnieniem ankiety prosimy o kontakt z biurem LGD, tel. 23 661 31 61.

Wypełnioną ankietę prosimy złożyć do biura LGD – Przyjazne Mazowsze drogą pocztową, mailową lub osobiście do końca lipca. Będziemy również wdzięczni za dołączenie wybranych zdjęć dotyczących zrealizowanych projektów.

Liczymy na zrozumienie z Państwa strony, czekamy na wypełnione ankiety, zapewniamy, że nie zajmie to Państwu wiele czasu,
w załączeniu ankieta monitorująca

serdecznie pozdrawiamy

Danuta Kucińska
Biuro LGD – Przyjazne Mazowsze

Załacznik:

Ankieta monitorująca - pobierz

Ankieta monitorująca - strategia obowiązująca od lutego 2015pobierz

 

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

ikonka broszura okładka

 

ikonka biuletyn okładka 

 

 

 IKONKA

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

 

 

 

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność