ikonka

Zakończono cykl spotkań informacyjno-szkoleniowych dotyczących grantów


Lokalna Grupa Działania - Przyjazne Mazowsze w dniach 16 - 23 kwietnia 2018r.
zorganizowała, w Urzędach Gmin Naruszewo i Baboszewo oraz w siedzibie LGD, cykl 3
bezpłatnych spotkań informacyjno - szkoleniowych.

Tematem szkoleń były „Zasady przyznawania pomocy finansowej w ramach projektów grantowych z Leadera”. Spotkania skierowane były do organizacji pozarządowych zainteresowanych ubieganiem się o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” ze środków pozyskanych za pośrednictwem LGD- Przyjazne Mazowsze w ramach projektów grantowych z zakresu:
1. Wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności
lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także
z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.
2. Zachowania dziedzictwa lokalnego


3. Promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.
Spotkanie miało na celu przybliżenie celu konkursu grantowego w ramach przedsięwzięcia Aktywna wieś. Uczestnicy spotkania zapoznali się z zasadami wypełniania wniosku grantowego oraz kryteriami jego wyboru. Pracownicy LGD przybliżyli także procedury obsługi operacji i warunki umowy o przyznanie grantu oraz odpowiadali na pytania
osób biorących udział w spotkaniach.
Zapraszamy do składania wniosków do dnia 8 maja 2018r. do godziny 16:00.

Opracowała Anna Traczyk

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

ikonka broszura okładka

 

ikonka biuletyn okładka 

 

 

 IKONKA

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

 

 

 

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność