ikonka

Jubileusz Klubu Seniora w Koziebrodach

Lokalna Grupa Działania-Przyjazne Mazowsze uczestniczyła w obchodach Jubileuszu 10-lecia istnienia Klubu Seniora „Bandoska” z Koziebród. Uroczystość odbyła się w sobotę 26 maja 2018 roku w OSP w Koziebrodach.

„Bandoska” liczy 20 osób, a przewodzi mu Prezes Teresa Dobies. Obchody rozpoczął występ Jubilata, który przywitał zaproszonych gości specjalnie napisaną, na tę okazję piosenką dziękując tym samym za pomoc w działaniach klubu. Uroczystość uświetniły występy 6 klubów z 3 powiatów (płockiego, sierpeckiego i żuromińskiego): Klub „Pogodna Jesień” z Bielska, Klub „Uśmiech Seniora” z Drobina, Klub „Sami Swoi” z Brudzenia , Klub „Złota Jesień” z Mochowa oraz Zespół „Nad Wkrą” z Bieżunia. Kluby te z okazji Jubileuszu „Bandoski” zaprezentowały utwory regionalne, pieśni patriotyczne z okazji 100-lecia Niepodległości Polski oraz piosenki z okazji Dnia Matki. Po części oficjalnej i artystycznej zaproszono wszystkich do wspólnego biesiadowania.

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

ikonka broszura okładka

 

ikonka biuletyn okładka 

 

 

 IKONKA

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

 

 

 

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność