ikonka

Komunikat

 

Nabory wniosków dla przedsiębiorców już w lipcu

 

Lokalna Grupa Działania–Przyjazne Mazowsze informuje, iż planuje uruchomić nabór wniosków o przyznanie pomocy od  23 lipca 2018 r. do dnia 6 sierpnia 2018 r. w zakresie:

 

Rozwój przedsiębiorczości - rozwijanie działalności gospodarczej – przedsięwzięcie Firma z pomysłem

Do naboru będą mogły przystąpić podmioty wykonujące działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 roku - Prawo przedsiębiorców tj.

  • osoby fizyczne mające miejsce wykonywania działalności gospodarczej, oznaczone adresem wpisanym do CEIDG na obszarze LSR, a w przypadku braku takiego wpisu, miejsce zamieszkania na obszarze LSR;

  • osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, których siedziba lub oddział znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR.

     

 

Pomoc będzie przyznana w formie refundacji do 70% kosztów kwalifikowalnych ale nie więcej niż 150.000 zł. Koniecznym warunkiem otrzymania pomocy jest utworzenie co najmniej jednego etatu na podstawie umowy o pracę oraz utrzymanie go wraz z dotychczasowymi etatami przez co najmniej 3 lata od wypłaty płatności końcowej. Pomoc zostanie udzielona, jeżeli podmiot ubiegający się o jej przyznanie w okresie 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku
o przyznanie pomocy wykonywał łącznie co najmniej przez 365 dni działalność gospodarczą.

 

Dokumentacja konkursowa będzie umieszczona na stronie internetowej LGD www.lgdpm.pl,
w zakładce „Nabory od 2016 r.” w pierwszym tygodniu lipca.

 

Spotkanie informacyjno-szkoleniowe odbędzie się 10 lipca br. o godz. 16.00 w Centrum
Edukacyjno-Konferencyjnym MODR O/Poświętne, ul. Sienkiewicza 11, 09-100 Płońsk.

 

                                                                                                                                     Serdecznie zapraszamy

 

 

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

ikonka broszura okładka

 

ikonka biuletyn okładka 

 

 

 IKONKA

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

 

 

 

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność