Bezpłatne wizyty studyjne dla osób prowadzących działalność w zakresie turystki kulinarnej

 

Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej wraz ze Stowarzyszeniem Kraina Lasów i Jezior, LGD Kraina Wokół Lublina oraz Lubelskim Stowarzyszeniem Miłośników Cydru zaprasza osoby z terenu całej Polski: producentów produktów lokalnych i tradycyjnych, przedstawicieli lokali gastronomicznych oraz firm cateringowych, przedstawicieli zagród tematycznych oraz obiektów kultury, gospodarstw agroturystycznych, przedstawicieli szkół rolniczych/zawodowych branżowych, organizacji wspierających przedsiębiorczość na terenach wiejskich tj. LGD, przedstawicieli ODR oraz organizacji branżowych zrzeszających producentów lokalnych i tradycyjnych do udziału w wizytach studyjnych po woj. podkarpackim oraz kujawsko – pomorskim w ramach operacji pn. „Turystyka kulinarna szansą na rozwój obszarów wiejskich”.

Wizyty studyjne odbędą się na terenie woj. podkarpackiego w dniach 26-28 września 2018 r., natomiast na terenie woj. kujawsko – pomorskiego w dniach 09-11 października 2018r. Zgłoszenia przyjmowane są do 31.08.2018 r. do godz. 16:00.

Celem operacji jest wzrost znaczenia i upowszechnianie turystyki kulinarnej jako narzędzia poprawy konkurencyjności na obszarach wiejskich. Uczestnicy wizyt zostaną zapoznani z dobrymi praktykami funkcjonującymi na terenie woj. podkarpackiego oraz woj. kujawsko – pomorskiego.  Ponadto w programie przewidziano wizytacje w organizacjach, gdzie prowadzona jest produkcja oraz sprzedaż produktów z sektora rolno-spożywczego, spotkania z głównymi przedstawicielami wizytowych obiektów oraz prezentacje aktywności osób znajdujących się na szlakach kulinarnych.

Informacje dotyczące udziału w wizytach pod nr tel. 81 825 27 27 oraz na stronach:

www.lgdkrasnik.pl, www.klj.org.pl, www.krainawokollublina.pl, www.zacydrowani.pl

 

 

 

 

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

ikonka broszura okładka

 

ikonka biuletyn okładka 

 

 

 IKONKA

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

mpnt

 

skrzat

 

 

 

 

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność