ikonka

Odrestaurowano sieci okopów z 1915 roku w miejscowości Strożęcin, gmina Raciąż

Gmina Raciąż, zrealizowała projekt pn.: „Przywrócenie walorów historycznych poprzez rozbudowę sieci okopów z 1915 roku w miejscowości Strożęcin, ze stworzeniem przestrzeni turystycznej dla mieszkańców oraz turystów Gminy Raciąż”, na terenie Lasów Państwowych Nadleśnictwa Płońsk, w partnerstwie z Jednostką Strzelecką 1006 z Płońska, Szkołą Podstawową w Starym Gralewie,

Ochotniczą Strażą Pożarną w Kaczorowach oraz sołectwem Strożęcin. Fundusze pozyskano w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na  wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego  kierowanego przez społeczność” objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania – Przyjazne Mazowsze.

 

W ramach projektu odtworzono oraz wyposażono sieć okopów wojskowych z 1915 roku w miejscowości Strożęcin oraz stworzono przestrzeń turystyczną i edukacyjną dla mieszkańców oraz turystów Gminy Raciąż. Zamieszczone zostały specjalne tablice informacyjne zawierające dane historyczne i opisy odnoszące się do odtworzonego obiektu. To jedyna taka rekonstrukcja na terenie województwa mazowieckiego. 30 września 2018 r. odbyło się uroczyste otwarcie sieci okopów wojskowych w Strożęcinie z udziałem władz wojewódzkich i lokalnych oraz mieszkańców gminy i powiatu. Po oficjalnym przecięciu wstęgi, goście zwiedzali okopy, oglądali wystawę historyczną i prezentację współczesnej broni. Duże wrażenie zrobiła inscenizacja historyczna przygotowana przez Jednostkę Strzelecką 1006 z Płońska.

 

Więcej informacji oraz fotorelację można obejrzeć pod linkiem:
http://raciaz.iap.pl/pl/241/4878/strozecin-siec-okopow-1915-%E2%80%93-fotorelacja-z-otwarcia.html

Danuta Kucińska

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

ikonka broszura okładka

 

ikonka biuletyn okładka 

 

 

 IKONKA

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

 

 

 

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność