ikonka

Jak powstają zdrowe soki w ramach małego przetwórstwa owocowego?– relacja z wizyty w CDR w Radomiu

loga slogan KSOW

Jak powstają zdrowe soki w ramach małego przetwórstwa owocowego, jaka jest ich technologia produkcji? O tym dowiedzieli się uczestnicy wizyty studyjnej zorganizowanej przez Lokalną Grupę Działania-Przyjazne Mazowsze w dniu 4 października 2018r.

Szkolenie technologiczne pn. Przetwórstwo i marketing produktów rolnych, inkubator kuchenny odbyło się w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu, w którym istnieje możliwość zarówno teoretycznego, jak i praktycznego przeprowadzenia szkolenia dla osób pragnących poznać tajniki przetwórstwa na poziomie gospodarstwa. Przy CDR O/Radom istnieje i funkcjonuje od 2010 roku Centrum Praktycznego Szkolenia w Zakresie Małego Przetwórstwa, w którym prowadzone są szkolenia technologiczne nie tylko z przetwórstwa owocowo-warzywnego ale również przetwórstwa mleczarskiego czy mięsnego.

Spotkanie otworzyła Pani Anna Karwat - Kierownik Zespołu Metodyki Doradztwa i Doskonalenia Zawodowego, która powitała gości i przedstawiła cel szkolenia. Następnie uczestnicy wysłuchali przygotowanej przez Panią Barbarę Sałatę prezentacji na temat możliwości sprzedaży owoców, warzyw i ich przetworów z gospodarstw rolnych oraz ich znakowania. Z przetwórstwem surowców EKO w gospodarstwie rolnym oraz wymaganiami jakościowymi w stosunku do owoców i warzyw przeznaczonych do produkcji soków uczestników szkolenia zapoznał Pan Andrzej Śliwa.

Szczególnie interesującym punktem wizyty była część praktyczna, podczas której Pan Andrzej Śliwa i Pan Janusz Lesisz zaprezentowali przykładową linię przetwórczą zapoznając tym samym z technologią produkcji soków. Ponadto uczestnicy szkolenia mogli wziąć udział w procesie produkcji soku jabłkowego, a co ważniejsze skosztować go i zabrać ze sobą.

Wizyta skierowana była do rolników, przedsiębiorców, przedstawicieli jst, stowarzyszeń z powiatu płońskiego oraz województwa mazowieckiego, partnerów projektu oraz przedstawicieli LGD z Mazowsza, zaś jej celem było nabycie praktycznej wiedzy i promowanie małego przetwórstwa lokalnego oraz zapewnienie bezpośredniego oglądu i dostępu do dobrych praktyk w tym zakresie.

Wizyta studyjna zorganizowana została w ramach operacji pt. Lokalna żywność od rolnika bez pośrednika współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Opracowanie i zdjęcia: Monika Łabęcka i Anna Traczyk

 

stopka

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

ikonka broszura okładka

 

ikonka biuletyn okładka 

 

 

 IKONKA

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

 

 

 

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność