ikonka

Marka Przyjaznego Mazowsza - operacja własna LGD - Przyjazne Mazowsze

W dniu 16 listopada 2018 r. Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze podpisała umowę na realizację operacji własnej pt. „Marka – Przyjazne Mazowsze”. Celem projektu jest rozwój „oferty weekendowej” dla turystów i mieszkańców bazującej na posiadanych zasobach przyrodniczych i kulturowych poprzez promocję wspólnej marki lokalnej.

Działania zaplanowane w projekcie mają na celu tworzenie warunków do rozwoju marki lokalnej poprzez szeroką akcję promocyjną oraz dostarczenie wiedzy o lokalnych zasobach. W ramach realizacji operacji własnej zostaną opracowane zasady certyfikatu nadawania Marki Przyjazne Mazowsze, zakupione statuetki Marka Przyjazne Mazowsze, będzie wydana broszura oraz płyta z filmem promocyjnym o obszarze LGD – Przyjazne Mazowsze, jego zasobach historycznych, kulturalnych, przyrodniczych i produktach lokalnych. Film będzie promował wybrane atrakcje obszaru istotne z punktu widzenia rozwoju turystyki oraz popularyzował sprzedaż bezpośrednią prosto od rolnika służącą rozwojowi przedsiębiorczości na obszarach wiejskich. W filmie pokazane zostaną również dobre praktyki, przykładowe projekty zrealizowane w ramach Inicjatywy Leader w zakresie wykorzystania lokalnego dziedzictwa, działania związane z produkcją żywności dobrej jakości i jej przetwarzaniem, z bezpośrednią sprzedażą od rolnika. W ramach zadania zostaną wykonane także skrzaty oddające specyfikę gmin należących do obszaru LGD-PM, opisaną w wierszu „Skrzatolandia”, opublikowanym na stronie www.lgdpm.pl.

Operacja będzie realizowana w 2019 roku w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014 – 2020 w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie: Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.

Opracowała

Monika Łabęcka

SKRZATOLANDIA

Myślałby ten i ÓW, że płońska kraina
to taka sobie zwyczajna mazowiecka nizina
ospałą, bladą wstęgą opasana......

lecz gdy tylko mgła opada
z ziemnych norek wychodzi skrzacia gromada
by taniec przyjaźni rozpocząć

z jonieckiej krainy ziołami pachnącej
skrzat Ziółko przybywa
i zdrowia likier gorący nalewa

dwa skrzaty Szuwarki z raciążskiego grodu
na żurawiach przybywają, lilie
i kaczeńce z wiekowego brązu rozdają

oderwany od kołyski mistrza Sarbiewskiego
baboszewski skrzat Laurowy lutnię rychtuje
a do tego smakowitym miodem wszystkich częstuje

bo tańca czas zacząć

sienkiewiczowskiego szlaku wypatruje......

lecz któż to nadciąga z sochocińskiej krainy
w muszlanym płaszczu
to skrzat Perłowy
z pełnym workiem guzików muszlowych

a z nowomiejskiego gaju
skrzat Wodnik na drewnianej tratwie przypływa
ciepły promień ze słonecznego raju
trzyma by ogrzać swych braci

skrzat Leśnik z naruszewskich lasów
koralową kalinę przynosi
kosz grzybów i zapach wonnej marzanki po rosie

skrzat Rycerz strzegący załuskiego pałacu księgę
legend podaje
i złotopolicowy chleb życia rozdaje

z dziewiczego boru dzierzążnianego
skrzat Żurawianek czyste powietrze wnosi
i urok wiekowego drzewostanu głosi

skrzat Cholewiak płońszczany z podworskiego parku
zieleń lipowych alei opiewa
i makowe magiczne czapeczki
na głowy skrzacich braci wdziewa

taniec przyjaźni czas zacząć

dołączył czerwiński skrzat królewski

zdjął hełm druciany

jako symbol dobrej zmiany

       wielkość klasztoru, malowniczość Wisły sławi

i wspólne dobro błogosławi

przy dźwiękach lutni tańczyli
i kolejną lokalną strategię obmyślili
nie bójcie się ludzie włóżcie makowe czapeczki
by pomysłów moc spłynęła na was
ze skrzaciej magicznej główeczki

taniec przyjaźni niech trwa

DK

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

ikonka broszura okładka

 

ikonka biuletyn okładka 

 

 

 IKONKA

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

 

 

 

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność