ikonka

Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju LGD- Przyjazne Mazowsze na obszarze 11 gmin powiatu płońskiego

 

Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju LGD- Przyjazne Mazowsze na obszarze 11 gmin powiatu płońskiego

5 grudnia 2018 r. odbyło się spotkanie konsultacyjne z gospodarzami 11 gmin powiatu płońskiego, które są członkami LGD- Przyjazne Mazowsze. Celem spotkania było przedstawienie najważniejszych, wynikających ze strategii rozwoju naszego obszaru, planów strategicznych i operacyjnych, wypracowanie uzgodnień dotyczących budowania partnerstwa, podejmowania i realizacji wspólnych  działań na najbliższe lata.

Omówiono zagadnienia takie jak:

- wspieranie tworzenia przez producentów i rolników krótkich łańcuchów dostaw oraz przetwórstwa rolno-spożywczego (ze strony LGD zaplanowano fundusze na projekty współpracy oraz inkubator przetwórstwa),

- realizacja projektu własnegodotyczącego budowania na naszym obszarze wspólnej Marki Przyjazne Mazowsze, 2 międzynarodowych projektów współpracy  z Niemcami i Hiszpanią oraz SSS – LGD oraz projektu grantowego „Aktywna Wieś”,

- przedstawienie koncepcji  powołania Mobilnego Uniwersytetu Lokalnego i wspólnej realizacji projektu przez gminy powiatu płońskiego,

- informacja o bieżącym stanie wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju,

- realizacja warsztatów refleksyjnych na temat wdrażania LSR w styczniu 2019r., obowiązek prowadzenia ewaluacji on-going,

- wyznaczenie koordynatorów i sposobu kontaktowania się z mieszkańcamigmin oraz ustalenie wysokości składki gmin.

 

Spotkanie przebiegało w przyjaznej, otwartej na współpracę atmosferze. LGD- Przyjazne Mazowsze dziękuje Wójtom Gmin i Burmistrzowi Miasta Raciąż za udział w spotkaniu. W spotkaniu nie uczestniczyli tylko przedstawiciele gminy Czerwińsk nad Wisłą oraz Starostwa Powiatowego w Płońsku.

 

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

ikonka broszura okładka

 

ikonka biuletyn okładka 

 

 

 IKONKA

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

 

 

 

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność