ikonka

Rusza projekt współpracy międzynarodowej z Niemcami o akronimie "Wieś"

 

W listopadzie 2018 r. rozpoczęła się realizacja międzynarodowego projektu współpracy  
pt. „Wymiana doświadczeń, integracja, edukacja, środowisko naturalne” (akronim Wieś). Liderem operacji jest Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy- Lokalna Grupa Działania w partnerstwie z Lokalną Grupą Działania – Przyjazne Mazowsze i Lokalen Aktionsgruppe ,,Rund um den Drömling".


Pierwszym etapem realizacji projektu jest wizyta studyjna młodzieży w Niemczech połączona z edukacją ekologiczną, która odbywa się w dniach 18-22 listopada br. Pobyt jest nagrodą dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych biorących udział w konkursie wiedzy pt. „Aktywizacja zawodowa i integracja społeczna młodzieży w ramach krajowych i unijnych środków publicznych”, który został rozstrzygnięty w listopadzie ubiegłego roku. Do Haldensleben z obszaru LGD-PM wyjechało 6 uczniów wraz z opiekunem ze szkół w Czerwińsku, Nowym Mieście i Raciążu oraz 16 uczniów i 2 opiekunów ze szkół należących do obszaru SSS-LGD. Zadanie ma na celu wymianę doświadczeń i wzajemne uczenie się aktywnych działań na rzecz ochrony środowiska. W ramach wizyty studyjnej młodzież ma okazję zobaczyć ścieżkę przyrodniczą i stawy rybne w Kämkerhorst oraz katedrę i szklarnię Gruson w Magdeburgu. Uczestnicy wizyty spotkają się także z młodzieżą w Parku Przyrodniczym w Drömling, gdzie będą mogli wymienić się doświadczeniami w zakresie zachowania dziedzictwa przyrodniczego. W przyszłym roku obszar SSS – LGD i LGD – PM  odwiedzi młodzież z Niemiec. Ponadto w kolejnych latach zostały zaplanowane wizyty reprezentantów instytucji rynku pracy oraz grup zawodowych w obu krajach dotyczące rozwoju przedsiębiorczości i aktywizacji mieszkańców obszaru objętego projektem. Przedsięwzięcie zakłada także realizację konkursu na inicjatywy lokalne, opracowanie publikacji przedstawiającej najlepsze praktyki, nakręcenie dwujęzycznego filmu oraz organizację konferencji nt. Wzajemnego uczenia się i wymiany doświadczeń.

Mamy nadzieję, że projekt przyczyni się do podniesienia wiedzy uczestników w zakresie stosowanych rozwiązań w obu krajach w ramach Programu Leader sprzyjających rozwojowi przedsiębiorczości i  aktywności mieszkańców. Projekt jest sfinansowany w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Opracowała : Anna Traczyk

 

 

 

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

ikonka broszura okładka

 

ikonka biuletyn okładka 

 

 

 IKONKA

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

 

 

 

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność