ikonka

Umowa na realizację grantu podpisana!

 

Dnia 19 grudnia 2018 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego
w Warszawie zarząd Lokalnej Grupy Działania – Przyjazne Mazowsze podpisał umowę na realizację projektu grantowego w ramach przedsięwzięcia Aktywna Wieś z zakresu:

  1. Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także  z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych

     

  2. Zachowanie dziedzictwa lokalnego

  3. Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych

 

Przypominamy, że wnioski o powierzenie grantów mogły składać organizacje pozarządowe mające siedzibę na obszarze LGD-PM w terminie od dnia 19 kwietnia 2018r. do dnia 8 maja 2018r. Wsparcie na realizację lokalnych projektów społecznych otrzymało pięć stowarzyszeń: Parafia Rzymsko-Katolicka św. Pankracego w Guminie, Stowarzyszenie Razem dla wsi, Regionalne Stowarzyszenie Twórców Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Raciążu, Pluton Strzelecki w Załuskach i Stowarzyszenie Kreatywnych Kobiet „Na Obcasach” w Jońcu. Wybranym Grantobiorcom  przyznano dofinansowanie w wysokości 10 000 zł dla każdego grantu w formie prefinansowania.

 

Celem projektu grantowego jest pobudzenie aktywności i odpowiedzialności społecznej mieszkańców poprzez rozwój oferty aktywizującej mieszkańców w tym grup defaworyzowanych.

W styczniu 2019 roku zostaną podpisane umowy z Grantobiorcami i przystąpimy do realizacji projektu.


Projekt realizowany jest  w ramach  poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.  

 

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

ikonka broszura okładka

 

ikonka biuletyn okładka 

 

 

 IKONKA

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

 

 

 

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność