ikonka

Ułatwienia w sprzedaży od rolnika bez pośrednika

Od stycznia 2019 roku rolnicy produkujący i sprzedający żywność mogą się spodziewać sporych ułatwień. Dzięki zmianie przepisów, które weszły w życie 1 stycznia 2019 roku, rolnicy, którzy chcą sprzedawać produkty wytworzone we własnych gospodarstwach będą zwolnieni z podatku dochodowego od osób fizycznych, jeśli ich przychody nie będą przekraczały 40 tysięcy złotych. Po przekroczeniu limitu 40 tysięcy złotych podatek dochodowy wynosi 2 proc. Ponadto zostanie rozszerzona możliwości sprzedaży produktów spożywczych m.in. na rzecz zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczaniem dla konsumenta finalnego, w tym sklepów, restauracji, stołówek i innych podobnych placówek.

Nowelizacji przepisów przynosi również korzyści dla  producentów wytwarzających żywność na małą skalę w ramach tzw. MOL-i. Nie będą oni musieli  sporządzać i przedkładać powiatowemu lekarzowi weterynarii do zatwierdzenia projektu technologicznego zakładu. Ponadto, podmioty zamierzające prowadzić produkcję żywności na niewielką skalę w własnym domu mieszkalnym nie będą musiały zatwierdzać tej działalności przez właściwy organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Szczegółowe informacji na w/w temat w artykule: „Rolnikom łatwiej będzie wyprodukować i sprzedać żywność” zamieszczonym na stronie agropolska.pl  (strona www:
https://www.agropolska.pl/aktualnosci/polska/rolnikom-latwiej-bedzie-wyprodukowac-i-sprzedac-zywnosc,6538.html?fbclid=IwAR1hxN9pBUMuK9_G2-bYA8Vimo-UCU2JdovxarO4B54hSVyoIa21zo7aSuU#.XC5oI8MjA8k.facebook )

 

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

ikonka broszura okładka

 

ikonka biuletyn okładka 

 

 

 IKONKA

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

 

 

 

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność