ikonka

Promocja książki Powiat płoński - Przewodnik subiektywny

Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze,  Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie oraz Starostwo Powiatowe w Płońsku zapraszają na promocję książki  Powiat płoński - Przewodnik subiektywny 7 października 2012 roku o godzinie 17.00 w dworku Sienkiewiczówka, Płońsk, ul Sienkiewicza 11 (MODR Oddział Poświętne).

Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze przy udziale Mazowieckiego Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie oraz Starostwa Powiatowego w Płońsku wydała książkę Powiat płoński - Przewodnik subiektywny. Publikacja ta autorstwa  Jarosława Macieja Zawadzkiego, ukazała się  w kwietniu br. i wchodzi w skład serii przewodników Tradycja Mazowsza, realizowanej od 2004 roku przez Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki (od 2010 roku we współpracy z Agencją Wydawniczą „Egros”).

Głównym celem serii jest prezentowanie powiatów województwa mazowieckiego, pokazanie ich walorów historycznych, geograficznych i etnograficznych w indywidualnym ujęciu pasjonatów danego terenu. Treść książki Powiat płoński - Przewodnik subiektywny to indywidualny wybór miejsc i obiektów, identyfikacja lokalnej tradycji Ziemi Płońskiej, jej dziedzictwa kulturowego w wymiarze materialnym
i niematerialnym a także lokalna oferta turystyczna.

W programie:
- wystąpienie autora książki ,
- pokaz zdjęć z powiatu płońskiego,
- spotkanie ze Skrzatami Mazowieckimi, w wykonaniu Teatru Legendarium  z Koziebród
- degustacja lokalnych produktów,
- koncert:  Magdalena Bojanowicz – wiolonczela, Maciej Frąckiewicz - akordeon.

Serdecznie zapraszamy, osoby zainteresowane prosimy o odbiór zaproszeń w biurze LGD – Przyjazne Mazowsze, ul. H. Sienkiewicza 11 (od 24 września do 5 października w godzinach od 8.00 do 16.00) lub w Starostwie Powiatowym w Płońsku, ul. Związku Walki Młodych 10 (pokój 235). Liczba miejsc ograniczona. Osoby z zaproszeniami otrzymają bezpłatne egzemplarze książki.

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

ikonka broszura okładka

 

ikonka biuletyn okładka 

 

 

 IKONKA

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

 

 

 

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność