ikonka

Bezpłatne szkolenie - Jak prawidłowo przygotować projekt, żeby uzyskać dofinansowanie – Małe Projekty

Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze
zaprasza na bezpłatne szkolenie
Jak prawidłowo przygotować projekt, żeby uzyskać dofinansowanie  – warsztaty z zasad ubiegania się o wsparcie w ramach działania 413 wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie małych projektów
 
Serdecznie zapraszamy mieszkańców naszego regionu: rolników, przedsiębiorców, twórców, przedstawicieli organizacji i instytucji, lokalnych liderów i wszystkich tych, którzy mają pomysł na rozwój regionu i poprawę jego atrakcyjności.

Szkolenie odbędzie się 16 października 2012 roku
w budynku szkoleniowym MODR oddział Poświętne w Płońsku

Program szkolenia:
 9.00 –  9.15    rejestracja uczestników
 9.15 – 10.45    Podstawy prawne Małych Projektów (omówienie zasad ubieganie się o wsparcie w zakresie małych projektów, omówienie zmian w obowiązujących przepisach, zakres małych projektów, maksymalny poziom dofinansowania, maksymalna kwota pomocy na operację i beneficjenta, koszty całkowite, omówienie planowanych zmian w zakresie Wdrażania LSR)
10.45 – 11.30    Zasady wypełniania wniosków o przyznanie pomocy na realizację Małego projektu (aktywny PDF a tradycyjny formularz wniosku; wskazanie na najczęściej popełniane błędy przy wypełnianiu wniosków i ich wpływ na możliwość uzyskania wsparcia; zasady określania i weryfikacji celów operacji; skutki niewłaściwego określania celów operacji na możliwość uzyskania refundacji na etapie wniosku o płatność ostateczną)
11.30 – 11.45       Przerwa kawowa
11.45 – 12.45    Zasady wypełniania wniosków o przyznanie pomocy na realizację Małego projektu – c.d. (ograniczenia w zakresie kwalifikowalności kosztów, w tym koszty ogólne, wartość wkładu niepieniężnego; Zestawienie rzeczowo-finansowe operacji a Szczegółowy opis zadań; zakres operacji a wymagane załączniki do wniosku)
12.45 – 13.30    Obiad
13.30 – 15.15    Jak prawidłowo przygotować projekt, żeby uzyskać pomoc (Dobre praktyki przy gromadzeniu dokumentacji stanowiącej podstawę ubiegania się o wsparcie , w tym m.in.: jak dokumentować zasadność zakresu i racjonalność planowanych do poniesienia kosztów; konkurencyjność wyboru wykonawców zadań – przykłady dobrych praktyk; zasady korzystania z zaliczek lub wyprzedzającego finansowania kosztów kwalifikowalnych operacji; obszary objęte ryzykiem tworzenia sztucznych warunków celem otrzymania pomocy finansowej; jak ustrzec się przed zarzutem tworzenia sztucznych warunków, małe projekty – operacje, które nie kwalifikują się do wsparcia w ramach Osi 3, ale spełniają cele tej osi; jak udokumentować, iż operacja nie kwalifikuje się do wsparcia w ramach działania 311 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej lub 312 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw – „linie demarkacyjne”.
15.15 – 16.00    Terminy związane z obsługą wniosków (czas potrzebny organowi decyzyjnemu LGD na dokonanie wyboru; wezwania do usunięcia nieprawidłowości / braków / złożenia wyjaśnień; przywrócenie / wydłużenie / przedłużenie terminu wykonania określonych czynności;  terminy obsługi wniosków)

Prowadzący szkolenie:  Marzena Cieślak,  ekspert z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie

W miarę możliwości prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu do 12 października 2012 roku (tel. 23 661 31 61; email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.). Każdy z uczestników otrzyma materiały szkoleniowe.

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

ikonka broszura okładka

 

ikonka biuletyn okładka 

 

 

 IKONKA

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

 

 

 

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność