ikonka

Promocja książki

W niedzielę, 7 października 2012 r., w dworku Sienkiewiczówka w Płońsku odbyła się promocja książki Powiat płoński – przewodnik subiektywny autorstwa Jarosława Macieja Zawadzkiego. Spotkanie zorganizowała Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze we współpracy Starostwa Płońskiego i Mazowieckiego Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie.

Przy wejściu przybyłych gości witała pani Małgorzata Najechalska – Zastępca Prezesa LGD – Przyjazne Mazowsze wspólnie z wróżką Mazowią oraz Skrzatem Ziółko, aktorami z Teatru Legendarium z Koziebród. Przed wystąpieniem autora – Pana Jarosława Zawadzkiego zaproszonych gości powitała w imieniu Zarządu i Pracowników LGD – Przyjazne Mazowsze pani Prezes Grażyna Opolska a następnie oddała głos Pani Danucie Kucińskiej – kierownikowi Biura LGD, która poprowadziła imprezę. Krótko przybliżyła „szczegóły” konkursu fotograficznego „Nasze małe Ojczyzny – urokliwe miejsca powiatu płońskiego”. Wręczono także nagrody laureatom konkursu.

Następnie głos zabrał autor przewodnika, który prezentował książkę, pokazywał ciekawe zdjęcia, których nie zmieszczono w publikacji, opowiadał o różnych ciekawostkach i przygodach, jakie przytrafiły się podczas zbierania materiałów oraz odpowiadał na pytania zgromadzonych osób. Po wystąpieniu autora goście wysłuchali koncertu w wykonaniu Magdaleny Bojanowicz – wiolonczela oraz Macieja Frąckiewicza – akordeon.
Na zakończenie Pan Jarosław Zawadzki podpisywał swoją książkę a uczestnicy wieczoru promocyjnego mogli skosztować lokalnych przysmaków.

Wszyscy uczestnicy promocji  otrzymali bezpłatnie  książkę Powiat płoński – przewodnik subiektywny. Książka została wydana  przy współfinansowaniu funduszy unijnych (w ramach działania „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” objętego  programem PROW 2007 – 2013 – Oś IV LEADER ).

opracowanie:
Agnieszka Matoblewska
LGD - Przyjazne Mazowsze

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

ikonka broszura okładka

 

ikonka biuletyn okładka 

 

 

 IKONKA

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

 

 

 

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność