ikonka

KONKURS „Przyjazny Skrzat – marka lokalna” rozstrzygnięty

Serdecznie dziękujemy Państwu za udział w konkursie „Przyjazny Skrzat – marka lokalna”. Na konkurs wpłynęło  17 zgłoszeń
W wyniku oceny pierwsze miejsce ex-aequo w kategorii opowieści zajęły:

Joanna Żochowska (zobacz pdf)
Marta Łach (zobacz pdf)

W wyniku oceny pierwsze miejsce w kategorii gadżet zajęła:
Małgorzata Mitek (zobacz pdf, jpg)

Prace wyróżnione:
W wyniku oceny wyróżnienie w kategorii opowieść otrzymują:
Joanna Wielechowska
Paulina Wiśniewska
Grzegorz Lewkowica  
Patryk Antosiewicz

W wyniku oceny wyróżnienie w kategorii gadżet otrzymuje:
Zuzanna Rosiak

W kategorii logo nie zgłoszono żadnej pracy konkursowej.

Nagrody w konkursie oraz wyróżnienia  wręczone zostaną podczas warsztatów plastycznych „Duże  i małe skrzaty wspaniałe”, które odbędą się 24 listopada o godz.9.30 w świetlicy gminnej w miejscowości Słoszewo – Kolonia.

Opracowała: Agnieszka Matoblewska

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

ikonka broszura okładka

 

ikonka biuletyn okładka 

 

 

 IKONKA

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

 

 

 

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność