Konkurs na inicjatywy lokalne pod tytułem ”ABC wspólnego działania” – zakończony nabór, komisja ocenia wnioski.
Informujemy wnioskodawców, że zakończyliśmy nabór wniosków w konkursie grantowym na inicjatywy lokalne pod tytułem ”ABC wspólnego działania”.  Wpłynęło 20 ofert. Komisja oceniająca przystąpiła do pracy i wybierze 10 grantów po 5 tys. zł (taki był zaplanowany limit środków). Wyniki oceny zostaną podane na naszej stronie internetowej w poniedziałek – 26 czerwca 2017r. Wybrani realizatorzy otrzymają również wsparcie merytoryczne ze strony opiekunów projektu na etapie dopracowania, realizacji i rozliczenia projektu. Dziękujemy za udział i gratulujemy wszystkim wnioskodawcom wspaniałych pomysłów na realizację inicjatyw lokalnych.
Zarząd i biuro LGD- PM

KONKURS „Przyjazny Skrzat – marka lokalna” rozstrzygnięty

Serdecznie dziękujemy Państwu za udział w konkursie „Przyjazny Skrzat – marka lokalna”. Na konkurs wpłynęło  17 zgłoszeń
W wyniku oceny pierwsze miejsce ex-aequo w kategorii opowieści zajęły:

Joanna Żochowska (zobacz pdf)
Marta Łach (zobacz pdf)

W wyniku oceny pierwsze miejsce w kategorii gadżet zajęła:
Małgorzata Mitek (zobacz pdf, jpg)

Prace wyróżnione:
W wyniku oceny wyróżnienie w kategorii opowieść otrzymują:
Joanna Wielechowska
Paulina Wiśniewska
Grzegorz Lewkowica  
Patryk Antosiewicz

W wyniku oceny wyróżnienie w kategorii gadżet otrzymuje:
Zuzanna Rosiak

W kategorii logo nie zgłoszono żadnej pracy konkursowej.

Nagrody w konkursie oraz wyróżnienia  wręczone zostaną podczas warsztatów plastycznych „Duże  i małe skrzaty wspaniałe”, które odbędą się 24 listopada o godz.9.30 w świetlicy gminnej w miejscowości Słoszewo – Kolonia.

Opracowała: Agnieszka Matoblewska

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

 

 

 

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność