Konkurs na inicjatywy lokalne pod tytułem ”ABC wspólnego działania” – zakończony nabór, komisja ocenia wnioski.
Informujemy wnioskodawców, że zakończyliśmy nabór wniosków w konkursie grantowym na inicjatywy lokalne pod tytułem ”ABC wspólnego działania”.  Wpłynęło 20 ofert. Komisja oceniająca przystąpiła do pracy i wybierze 10 grantów po 5 tys. zł (taki był zaplanowany limit środków). Wyniki oceny zostaną podane na naszej stronie internetowej w poniedziałek – 26 czerwca 2017r. Wybrani realizatorzy otrzymają również wsparcie merytoryczne ze strony opiekunów projektu na etapie dopracowania, realizacji i rozliczenia projektu. Dziękujemy za udział i gratulujemy wszystkim wnioskodawcom wspaniałych pomysłów na realizację inicjatyw lokalnych.
Zarząd i biuro LGD- PM

Konferencja - Podsumowanie Programu PROW na lata 2007 – 2013

PODSUMOWANIE PROGRAMU PROW NA LATA 2007 – 2013  – konferencja zorganizowana przez Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie we współpracy z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze wśród najlepszych na Mazowszu!

Rezultaty Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 dla przedstawicieli samorządów lokalnych, organizacji i instytucji pozarządowych w poszczególnych województwach, związków zawodowych i branżowych, Lokalnych Grup Działania oraz lokalnych i regionalnych  mediów to temat konferencji, która odbyła się 8 listopada 2012 w MODR O/Poświętne w Płońsku.

Podczas spotkania przedstawiono m.in.: wpływ PROW na rozwój województwa mazowieckiego, przykłady najlepszych projektów zrealizowanych w Polsce w ramach PROW 2007 – 2013 a wśród nich prezentację wybranych, dwóch lokalnych grup działania z województwa mazowieckiego: LGD Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego oraz LGD – Przyjazne Mazowsze. W naszej prezentacji przedstawiliśmy przykłady projektów zrealizowanych przez beneficjentów z obszaru działania objętego Lokalną Strategią Rozwoju jako tzw. dobre praktyki. Ponadto zaprezentowaliśmy działania aktywizujące i szkoleniowe adresowane do mieszkańców naszego terenu takie jak: spotkania informacyjne, konkursy, szkolenia, konferencje, imprezy i inne.

Opracowała: Agnieszka Matoblewska
Zdjęcia: Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

 

 

 

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność