ikonka

Jubileusz 15-lecia Orkiestry Dętej w Sochocinie

W niedzielne popołudnie 25 listopada 2012 r. Orkiestra Dęta w Sochocinie obchodziła jubileusz 15-lecia działalności. Historię Orkiestry, najważniejsze wydarzenia oraz jej sukcesy przedstawił i udokumentował zdjęciami dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury pan Kryspin Kadej. Orkiestra spełnia funkcję reprezentacyjną i rozrywkową , towarzyszy mieszkańcom Sochocina i okolic w ostatniej drodze. Pan dyrektor przedstawił zebranym każdego członka zespołu. Zwrócił uwagę, że skład grających zmienia się, w ciągu 15 lat istnienia przewinęło się przez orkiestrę wielu muzyków bo młodzi wyjeżdżają do szkół, dorośli do pracy. W orkiestrze grają bardzo młodzi i dojrzali instrumentaliści – począwszy od uczniów po emerytów.Znaczenie działalności muzycznej Orkiestry wraz podkreśleniem zasług dla społeczności Sochocina i okolic przedstawiła Wójt pani Anna Zwierzchowska. Gromkimi oklaskami muzycy podziękowali za bardzo ciepłe wystąpienie oraz „symboliczny czek z realną kwotą 10.000 zł” przekazany przez władze gminy na ręce dyrektora GOK. Ksiądz proboszcz Czesław Stolarczyk, wicedziekan dekanatu płońskiego dziękował orkiestrze za udział w świętach kościelnych i zaznaczył, że w odbiorze powszechnym to występ Orkiestry nadaje im szczególnie uroczysty charakter.
O początkach tworzenia, a właściwe odtwarzania Orkiestry Dętej w 1990 roku (przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Sochocinie) mówił były Wójt obecnie Radny pan Tomasz Wiktorowicz, jej współtwórca.

Najserdeczniejsze gratulacje oraz wyrazy uznania za wkład w rozwój kulturalny społeczności lokalnych dla Orkiestry na ręce kapelmistrza pana Andrzeja Świercza przekazaliśmy również my jako Lokalna Grupa Działania - Przyjazne Mazowsze. Bardzo cieszy nas nagranie przez muzyków 2 płyt pt. 15 lat Orkiestry Dętej w Sochocinie – utwory ludowe i muzyka popularna oraz W Świątecznym Nastroju- polskie kolędy, w ramach projektu „Muzyka łączy pokolenia i łagodzi obyczaje” finansowanego za pośrednictwem naszego stowarzyszenia. Płyty te wraz z okolicznościową statuetką otrzymali w pierwszej kolejności muzycy a także zaproszeni goście.

Cudowne zamiłowanie do muzykowania wymagające od członków Orkiestry Dętej w Sochocinie pracy i czasu dostarcza nam odbiorcom wielu niecodziennych doznań muzycznych i estetycznych, bowiem muzycy nie tylko pięknie grają ale i znakomicie prezentują się w eleganckich mundurach.

Jeszcze raz dziękujemy za wkład w popularyzację muzyki i piękną oprawę muzyczną ważnych wydarzeń i uroczystości w naszej małej ojczyźnie.
Życzymy satysfakcji z pracy artystycznej, licznych sukcesów a przede wszystkim radości z kontynuowania wspólnej pasji.

Tekst: Małgorzata Najechalska
Zastępca prezesa
Zdjęcia:  GOK Sochocin

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

ikonka broszura okładka

 

ikonka biuletyn okładka 

 

 

 IKONKA

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

 

 

 

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność