ikonka

Wizyta fińskiej delegacji

W czwartek, 11 października 2012, w dworku Sienkiewiczówka odbyło się I spotkanie klubowe w ramach projektu współpracy TERRA, który jest realizowany przez LGD – Przyjazne Mazowsze wspólnie z LGD Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego, Fundacją Aktywni razem oraz fińską LGD Peräpohjolan kehitys ry. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele gospodarstw agroturystycznych, wypożyczalni kajaków oraz właściciele stajni z terenu naszej LGD. Gościliśmy także  9-osobową grupę przedstawicieli firm turystycznych z Finlandii. Przybyłych gości powitała Pani Grażyna Opolska – Prezes Zarządu LGD – Przyjazne Mazowsze oraz przedstawiła prezentację o LGD i walorach obszaru. Następnie krótko zaprezentowali swoje firmy polscy uczestnicy spotkania.  

Kolejnym punktem programu spotkania klubowego było przedstawienie LGD fińskiej, w imieniu której wystąpił pan Oskar van Ieperen. Swoje firmy przedstawili także przedsiębiorcy fińscy, którzy w prezentacjach pokazali różne rodzaje działalności, ukierunkowane na rozwój turystyki lokalnej na ich terenie.

Po lunchu, w ramach wizyty studyjnej, odwiedziliśmy stajnię Pana Adamuszewskiego w Sarbiewie Właściciel  stajni pokazał piękne konie oraz oprowadził nas po obiekcie. Potem  pojechaliśmy do Sochocina do Izby guzikarskiej, gdzie zaprezentowano film dokumentalny o wyrobie guzików Sochocińskie guziki – ślad dawnej tradycji, (nagrodzony na Festiwalu Film Art. & Turism Festiwal Warszawa 2012) oraz obejrzeliśmy eksponaty zgromadzone w Izbie.

Na zakończenie wizyty studyjnej odwiedziliśmy Zagrodę Huculską w Ślepowronach. Gospodarze Państwo Małgorzata i Mariusz Witczak zaprosili nas do jurty mongolskiej oraz  przygotowali pokaz łucznictwa konnego. Ze Ślepowron wszyscy z uśmiechem na twarzach wróciliśmy do Płońska. Koordynatorem projektu a zarazem tłumaczem był Pan Ireneusz Kamiński.

opracowanie:
Agnieszka Matoblewska
LGD - Przyjazne Mazowsze

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

ikonka broszura okładka

 

ikonka biuletyn okładka 

 

 

 IKONKA

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

 

 

 

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność