Do pobrania

ARCHIWUM

 

OGÓLNE

Strategia LSR (styczeń 2014) - pobierz
Strategia LSR (luty 2013) - pobierz
Strategia LSR (czerwiec 2012) - pobierz
Strategia LSR (luty 2012) - pobierz
Strategia LSR (kwiecień 2011) - pobierz
Strategia LSR (grudzień 2010) - pobierz
Schemat wizji celów LSR (luty 2013) - pobierz
Schemat wizji celów LSR - pobierz
Schemat wizji celów LSR (czerwiec 2012) - pobierz


Strategia LSR 2016 - pobierz

Procedura wyboru i oceny operacji - pobierz 

PUBLIKACJE DLA BENEFICJENTÓW

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiebiorstw  - pobierz
Róznicowanie w kierunku działalności nierolniczej - pobierz
Małe Projekty - pobierz

 

WNIOSKI

Akty prawne
Rozporządzenie MRiRW z 9 marca 2012 - pobierz
Rozporządzenie MRiRW z 24 sierpnia - pobierz
Rozporządzenie MRiRW z 19 sierpnia - pobierz
Rozporządzenie MRiRW z 27 kwietnia - pobierz
Rozporządzenie MRiRW z 08 lipca - pobierz

Małe Projekty

Wnioski
Oświadczenie dla beneficjentów
Kryteria wyboru projektu

Odnowa i rozwój wsi

Wnioski
Oświadczenie dla beneficjentów
Kryteria wyboru projektu

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Wnioski
Oświadczenie dla beneficjentów
Kryteria wyboru projektu

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Wnioski
Oświadczenie dla beneficjentów
Kryteria wyboru projektu

KARTY WYBORU PROJEKTÓW

Obowiązują od naborów ogłoszonych po 8 lutym 2013
Małe projekty - pobierz
Mikroprzedsiębiorstwa - pobierz
Odnowa i rozwój wsi - pobierz
Różnicowanie - pobierz

 

Karta prezentacji projektu

pobierzMałe projekty - pobierz
Mikroprzedsiębiorstwa - pobierz
Odnowa i rozwój wsi - pobierz
Różnicowanie - pobierz

 

KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW

Obowiązują od naborów ogłoszonych po 8 lutym 2013
Małe projekty - pobierz
Mikroprzedsiębiorstwa - pobierz
Odnowa i rozwój wsi - pobierz
Różnicowanie - pobierz

Małe projekty - pobierz
Mikroprzedsiębiorstwa - pobierz
Odnowa i rozwój wsi - pobierz
Różnicowanie - pobierz

Publikacje Leader PROW 2007-2013

Funkcjonowanie lokalnej grupy działania,nabywanie umiejętności i aktywizacja w ramach Osi 4 Leader PROW na lata 2007-2013 - pobierz
Podejście Leader w ramach PROW na lata 2007-2013 - pobierz
Przewodnik po projektach współpracy Osi 4 Leader PROW na lata 2007-2013 - pobierz
Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w ramach Osi 4 Leader PROW na lata 2007-2013 - pobierz
Wdrażanie projektów współpracy w ramach Osi 4 Leader PROW na lata 2007-2013 - pobierz
Leader Approach under the Rural Development Programme 2007-2013 - pobierz
The guide to coorpetation projects in Poland under axis RDP 2007-2013 - pobierz

 

ANKIETY

Pismo przewodnie w sprawie ankiety monitorującej - pobierz
Ankieta monitorująca - pobierz
Ankieta monitorująca UM - małe projekty - pobierz

 


 

Księga Identyfikacji Wizualnej

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

napisz

okladka do akceptacji 1

ziemia plonska okladka

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Strona współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie Przygotowawcze”,
działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.