ikonka

Ważna informacja!!!

Lokalna Grupa Działania - Przyjazne Mazowsze pozyskała dodatkowe środki unijne, ponad 5 mln zł, dla mieszkańców naszego obszaru obejmującego gminy: Baboszewo, Dzierzążnia, Joniec, Naruszewo, Nowe Miasto, Płońsk, Sochocin, Załuski, Raciąż i Miasto Raciąż!!!

Z przyjemnością informujemy, że nasze stowarzyszenie pozyskało dodatkowe środki na rozwój naszego obszaru w wysokości 4 573 441 zł na wdrażanie lokalnej strategii rozwoju oraz  457 344 zł na funkcjonowanie lokalnej grupy działania, razem 5 030 785 zł. Dzięki temu mieszkańcy naszego obszaru mają szanse zrealizować kolejne projekty w ramach działań:  Odnowa i rozwój wsi, Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw oraz  Małe projekty. Stało się to w wyniku złożenia przez LGD – Przyjazne Mazowsze, w lipcu ubiegłego roku, wniosku aplikacyjnego i przystąpienia do ogólnopolskiego konkursu na wybór Lokalnych Grup Działania do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju w zakresie dodatkowych zadań, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. 27 grudnia 2012 roku otrzymaliśmy pozytywną odpowiedź i znaleźliśmy się wśród 9 grup z województwa mazowieckiego, którym przyznano fundusze. Przypominamy, że w wyniku pierwszego naboru w 2009 roku zdobyliśmy 6 700 276 zł na realizację lokalnej strategii rozwoju oraz 1 675 069 zł funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizację, razem 8 548 628 zł. Większość środków została już wykorzystana, w lutym ogłaszamy ostatni nabór z tej puli środków. Świadczy to o dużym zapotrzebowaniu ze strony mieszkańców, samorządów, instytucji i organizacji na korzystanie z dofinansowania własnych pomysłów. Dzięki funduszom europejskim wyremontowano i wyposażono świetlice wiejskie, utworzono place zabaw, zbudowano chodniki, parkingi, odnowiono dzwonnicę oraz elewację w zabytkowym kościele oraz place przy kościołach, wydano foldery informacyjno – promocyjne,  zorganizowano wiele imprez, utworzono ścieżki dydaktyczne, powstały nowe przedsiębiorstwa usługowe: budowlane, klimatyzacyjne, komunalne i inne a także stworzyliśmy warunki do rozwoju już istniejących firm.

Dlatego cieszymy się, że dzięki nowej puli środków będzie można zrealizować kolejne inicjatywy i przedsięwzięcia, nowe projekty, które zaspokoją nasze potrzeby i przyczynią się do rozwoju powiatu płońskiego.
Dodatkowe nabory przeprowadzimy tak szybko jak to będzie możliwe, przewidujemy jeszcze w tym kwartale 2013 roku i będą  skierowane dla rolników, przedsiębiorców, samorządów, stowarzyszeń, klubów oraz zainteresowanych mieszkańców z obszaru naszego działania.

Opracowała: Danuta Kucińska

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

ikonka broszura okładka

 

ikonka biuletyn okładka 

 

 

 IKONKA

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

 

 

 

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność