ikonka

Zaproszenie na Targi Organizacji Pozarządowych

Szanowni Państwo,

Fundacja Gospodarcza im. Karola Marcinkowskiego zwróciła się do nas z propozycją współpracy przy organizacji Targów Organizacji Pozarządowych w powiecie płońskim. Jest to cenna inicjatywa, której celem jest promocja dorobku organizacji pozarządowych z powiatu płońskiego oraz zbudowanie pozytywnego wizerunku trzeciego sektora w lokalnej społeczności. Dlatego też serdecznie Państwa zapraszamy do udziału w tym przedsięwzięciu i zaprezentowania działań Państwa organizacji. Targi odbędą się 12 marca 2013 roku w Centrum Konferencyjno - Edukacyjnym Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Oddział Poświętne w Płońsku, ul. H. Sienkiewicza 11, w godzinach od 11.00 do 16.00.


W uzupełnieniu informacji zawartej w zaproszeniu dołączonym do niniejszego maila podkreślamy, że podczas targów odbędą się 2 panele dyskusyjne na tematy ważne dla organizacji pozarządowych, którą Państwo reprezentujecie. Zachęcamy do zgłaszania własnych propozycji tematów do dyskusji. Lokalna Grupa Działanie ? Przyjazne Mazowsze ze swojej strony proponuje zorganizowanie panelu dotyczącego pozyskiwania funduszy europejskich na różne formy aktywności organizacji pozarządowych.
Z przyjemnością informujemy, że udało nam się pozyskać dodatkowe środki, ponad 5 mln zł, na projekty realizowane przez mieszkańców naszego obszaru (powiatu płońskiego), w ramach działań Programu Leader PROW 2007-2013. W drugiej połowie marca i w kwietniu planujemy nabory wniosków, będzie to więc doskonała okazja by skorzystać z informacji nt pozyskania środków unijnych i doradztwa pracowników naszego biura. Wszystkim organizacjom, które będą uczestniczyły w przedsięwzięciu przekażemy naszą publikację Powiat płoński - przewodnik subiektywny.
Ze względów organizacyjnych uprzejmie prosimy o informacje zwrotną nie tylko do fundacji Marcinkowskiego ale również do nas LGD - Przyjazne Mazowsze. Prosimy o potwierdzenie udziału w targach, pocztą elektroniczną, do końca stycznia 2013 roku.

Pobierz ZAPROSZENIE

Pobierz ZGŁOSZENIE

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

ikonka broszura okładka

 

ikonka biuletyn okładka 

 

 

 IKONKA

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

 

 

 

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność