ikonka

Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze pozyskała dodatkowo prawie 5 mln zł dla mieszkańców naszego obszaru

Szanowni Państwo,

Decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego o blisko 40 mln zł wzrośnie budżet
9 mazowieckich Lokalnych Grup Działania. Środki te będą przeznaczone na wdrażanie
lokalnych strategii rozwoju oraz funkcjonowanie lokalnych grup działania. 28 stycznia
2013 roku aneksy w tej sprawie podpisali Janina Ewa Orzełowska, członek Zarządu
Województwa Mazowieckiego, Radosław Rybicki, dyrektor Departamentu Rolnictwa i
Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz przedstawiciele LGD.

Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze pozyskała dodatkowo prawie
5 mln zł dla mieszkańców naszego obszaru na realizację projektów wpływających
na rozwój powiatu płońskiego. Znaleźliśmy się w gronie 9 grup na Mazowszu i 72 w
kraju, którym udało się otrzymać pieniądze na dodatkowe zadania i nowe projekty.
Zachęcamy mieszkańców gmin: Baboszewo, Dzierzążnia Joniec, Naruszewo, Nowe Miasto,
Płońsk, Raciąż, Sochocin, Załuski, i miasta Raciąża do korzystania ze środków unijnych i
składania do nas wniosków o przyznanie pomocy finansowej.
Państwa projekty powinny służyć realizacji celów określonych w rozszerzonej Lokalnej
Strategii Rozwoju dla naszego powiatu.

Nabory wniosków w oparciu o rozszerzoną Lokalnej Strategii Rozwoju odbędą
się w marcu - z działań Odnowa i rozwój wsi i Małe Projekty oraz w kwietniu z działań
- Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw oraz Różnicowanie w kierunku działalności
nierolniczej.

Szczegółowe informacje będą ukazywały się na naszej stronie internetowej.

Zdjęcia z podpisania aneksów oraz informacja prasowa do pobrania na stronie:

Mazovia

Biuro LGD – Przyjazne Mazowsze

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

ikonka broszura okładka

 

ikonka biuletyn okładka 

 

 

 IKONKA

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

 

 

 

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność