ikonka

Szkolenie Jak prawidłowo przygotować projekt, żeby uzyskać dofinansowanie

W dniu 6 lutego 2013 r. w Centrum Konferencyjno-Edukacyjnym Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Oddział Poświętne w Płońsku odbyły się warsztaty z zasad ubiegania się o wsparcie w ramach działania 413 wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej oraz Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw pn. Jak prawidłowo przygotować projekt, żeby uzyskać dofinansowanie. Celem spotkania było przybliżenie zagadnień oraz zasad ubiegania się o wsparcie w ww. zakresie, zwrócenie uwagi na popełniane często błędy oraz omówienie terminów związanych z obsługą wniosków. W szkoleniu wzięło udział ok. 70 osób. 


Pani Małgorzata Najechalska, zastępca prezesa LGD – Przyjazne Mazowsze powitała uczestników spotkania i podziękowała za tak liczne przybycie.
Prowadząca szkolenie pani Marzena Cieślak z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji w Warszawie podzieliła się swoją wiedzą nie tylko na temat podstaw prawnych ale także wiedzą praktyczną m.in. z zakresu pisania wniosków, zwracając uwagę na najczęściej popełniane błędy, które mogą skutkować odrzuceniem wniosku. Przedstawiła dobre praktyki przy gromadzeniu dokumentacji stanowiącej podstawę ubiegania się o wsparcie oraz omówiła zasady korzystania z zaliczek i wyprzedzającego finansowania. Wszystkie omawiane tematy cieszyły się dużym zainteresowaniem. Słuchacze zadawali wiele pytań prowadzącej przez co szkolenie przybrało formę rozmowy, w trakcie której wymieniano się swoimi spostrzeżeniami i uwagami dotyczącymi tych działań. Każdy z uczestników otrzymał materiały szkoleniowe oraz ankietę ewaluacyjną z prośbą o jej wypełnienie po szkoleniu. Wysoka ocena tego spotkania świadczy o zadowoleniu słuchaczy z przekazanych informacji i dobrej jakości przeprowadzonego szkolenia.
Przypominamy, że nabór wniosków z działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej oraz Tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw rozpoczął się 13 lutego 2013 i potrwa do 5 marca 2013 r. Zachęcamy do składania projektów.

Opracowanie i zdjęcia:
Agnieszka Matoblewska

 

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

ikonka broszura okładka

 

ikonka biuletyn okładka 

 

 

 IKONKA

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

 

 

 

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność