Konkurs na inicjatywy lokalne pod tytułem ”ABC wspólnego działania” – zakończony nabór, komisja ocenia wnioski.
Informujemy wnioskodawców, że zakończyliśmy nabór wniosków w konkursie grantowym na inicjatywy lokalne pod tytułem ”ABC wspólnego działania”.  Wpłynęło 20 ofert. Komisja oceniająca przystąpiła do pracy i wybierze 10 grantów po 5 tys. zł (taki był zaplanowany limit środków). Wyniki oceny zostaną podane na naszej stronie internetowej w poniedziałek – 26 czerwca 2017r. Wybrani realizatorzy otrzymają również wsparcie merytoryczne ze strony opiekunów projektu na etapie dopracowania, realizacji i rozliczenia projektu. Dziękujemy za udział i gratulujemy wszystkim wnioskodawcom wspaniałych pomysłów na realizację inicjatyw lokalnych.
Zarząd i biuro LGD- PM

Sprawozdawczo-wyborcze Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania – Przyjazne Mazowsze

W piątek, 8 lutego 2013 r., w Centrum Edukacyjno-Konferencyjnym Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Oddział Poświętne w Płońsku odbyło się sprawozdawczo-wyborcze Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania – Przyjazne Mazowsze.

Udział w nim wzięło 37 osób. Posiedzeniu przewodziła Pani Grażyna Opolska – Prezes Zarządu. Organy LGD zdały sprawozdania ze swojej działalności za 2012 r., które zostały zatwierdzone uchwałami przez obecnych na posiedzeniu członków. Następnie dokonano wyboru nowych władz. Zarząd Stowarzyszenia nie uległ zmianie. Natomiast zmienił się skład Komisji Rewizyjnej, do której wybrano 4 osoby oraz Rady Decyzyjnej, w skład której weszło 26 osób. Po przeprowadzonych wyborach Pani Danuta Kucińska, kierownik biura LGD przedstawiła plan pracy na rok 2013, etap IX i X oraz omówiła zmiany w kryteriach wyboru projektów w zaktualizowanej Lokalnej Strategii Rozwoju. Oba dokumenty zostały zatwierdzone uchwałami.


Nowo wybranym władzom LGD życzymy powodzenia i wielu sukcesów we wdrażaniu LSR


Opracowanie i zdjęcia:
Agnieszka Matoblewska

 

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

 

 

 

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność