Konkurs na inicjatywy lokalne pod tytułem ”ABC wspólnego działania” – zakończony nabór, komisja ocenia wnioski.
Informujemy wnioskodawców, że zakończyliśmy nabór wniosków w konkursie grantowym na inicjatywy lokalne pod tytułem ”ABC wspólnego działania”.  Wpłynęło 20 ofert. Komisja oceniająca przystąpiła do pracy i wybierze 10 grantów po 5 tys. zł (taki był zaplanowany limit środków). Wyniki oceny zostaną podane na naszej stronie internetowej w poniedziałek – 26 czerwca 2017r. Wybrani realizatorzy otrzymają również wsparcie merytoryczne ze strony opiekunów projektu na etapie dopracowania, realizacji i rozliczenia projektu. Dziękujemy za udział i gratulujemy wszystkim wnioskodawcom wspaniałych pomysłów na realizację inicjatyw lokalnych.
Zarząd i biuro LGD- PM

Targi Organizacji Pozarządowych w Płońsku

                                   Targi Organizacji Pozarządowych w Płońsku

            12 marca 2013 roku w Centrum Konferencyjno – Edukacyjnym Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Oddział Poświętne w Płońsku odbyły się Targi Organizacji Pozarządowych. Organizatorem imprezy były: Fundacja Gospodarcza im. Karola Marcinkowskiego w Ciechanowie oraz Lokalna Grupa Działania - Przyjazne Mazowsze.

           Celem Targów była promocja dokonań i dorobku organizacji  pozarządowych z powiatu płońskiego oraz zbudowanie pozytywnego wizerunku trzeciego sektora w lokalnej społeczności. Na stoiskach wystawowych 13 organizacji z powiatu płońskiego prezentowało swoje dotychczasowe osiągnięcia i różne formy aktywności na rzecz społeczności lokalnej. Można było obejrzeć interesujące produkty artystyczne, kolorowe kwiaty z bibuły, prace malarskie czy rzeźbiarskie oraz posmakować smacznych domowych wypieków przygotowanych przez Panie z uczestniczących organizacji. W trakcie Targów odbyły się także 2 panele dyskusyjne dotyczące współpracy organizacji pozarządowych z  samorządem oraz źródeł finansowania ich działalności. Imprezę uświetniły występy zespołów „Zawsze młodzi”, „Warto żyć” oraz artystów ze Stowarzyszenia „Art Płona”, które stworzyły sympatyczny, radosny klimat. Wszystko to sprzyjało nawiązywaniu kontaktów pomiędzy członkami uczestniczących organizacji i odwiedzającymi gośćmi.

Wszystkim uczestnikom imprezy serdecznie dziękujemy za udział, za przygotowanie atrakcyjnej oprawy artystycznej oraz smaczny, domowy poczęstunek.

Opracowała: Danuta Kucińska


baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

 

 

 

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność