Relacja z pierwszego dnia kursu samoobrony dla kobiet

W poniedziałkowy wieczór 11.09.2017 roku w Szkole Podstawowej w Jońcu odbyły się pierwsze zajęcia kursu samoobrony dla kobiet w ramach projektu Grupy Nieformalnej z Jońca-Kolonii pt. ”Zapraszamy na Zieloną Kolonię. Cykl spotkań plenerowych” – wybranego w konkursie "ABC wspólnego działania", który jest częścią projektu LGD Przyjazne Mazowsze „Wspólna sprawa”, dofinansowanego z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Czytaj więcej...

Z wizytą w pasiece...

„Rodzina pszczela przykładem dla ludzi” to tytuł projektu złożonego w czerwcu 2017 r. przez Koło Pszczelarzy w Płońsku do Lokalnej Grupy Działania – Przyjazne Mazowsze na konkurs grantowy pt. „ABC wspólnego działania” . Konkurs ten jest częścią projektu „Wspólna sprawa” dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Ten projekt znalazł się wśród 10 projektów wybranych przez LGD-PM do dofinansowania.

Czytaj więcej...

Trening czyni mistrza

Harmonogram zajęć, w ramach inicjatywy Trening czyni mistrza realizowanej przez Stowarzyszenie Kultury Fizycznej FOOTBAAL ACADEMY PŁONSK, wybranej w konkursie "ABC wspólnego działania", który jest częścią projektu LGD Przyjazne Mazowsze „Wspólna sprawa”, dofinansowanego  z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Czytaj więcej...

Joniecka Akademia Aktywnych – Małych i Dużych

Harmonogram działań, w ramach inicjatywy Joniecka Akademia Aktywnych – Małych i Dużych, realizowanej przez grupę nieformalną „Szóstka znad Wkry”, wybranej w konkursie "ABC wspólnego działania", który jest częścią projektu LGD Przyjazne Mazowsze „Wspólna sprawa”, dofinansowanego  z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Czytaj więcej...

Dzierzążnia – świadomy rozwój i aktywizacja społeczności lokalnej

Harmonogram działań, w ramach inicjatywy Dzierzążnia – świadomy rozwój i aktywizacja społeczności lokalnej, realizowanej przez Stowarzyszenie na rzecz Gminy Dzierzążnia wybranej w konkursie "ABC wspólnego działania", który jest częścią projektu LGD Przyjazne Mazowsze „Wspólna sprawa”, dofinansowanego  z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Czytaj więcej...

Wspólna sprawa – uroczyste podpisanie umów na realizację 10 projektów grantowych

   Projekt dofinansowany jest ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich

W piątek, 21 lipca 2017 roku w restauracji Poświętne, LGD - Przyjazne Mazowsze podpisała umowy z wybranymi w ramach konkursu grantowego wnioskodawcami. Są to oddolne inicjatywy samych mieszkańców powiatu płońskiego, włączające i angażujące lokalną społeczność, realizowane przez stowarzyszenia i grupy nieformalne.

Czytaj więcej...

Zapraszamy na warsztaty dotyczące wybranych projektów w konkursie "ABC wspólnego działania"

Szanowni Państwo

Serdecznie zapraszamy wnioskodawców, których wnioski zostały wybrane do dofinansowania na warsztaty w ramach projektu "Wspólna sprawa". Terminy i program spotkań w załączeniu:

Czytaj więcej...

Ogłoszenie o naborze wniosków w konkursie „ABC wspólnego działania”

Lokalna Grupa Działania–Przyjazne Mazowsze ogłasza Konkurs grantowy na Inicjatywy Lokalne „ABC wspólnego działania”, dofinansowany w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na rok 2017 r. Priorytet 3 Aktywni Obywatele.

Celem Konkursu jest rozwijanie kompetencji społecznych i obywatelskich społeczności lokalnych w powiecie płońskim poprzez realizację wspólnych projektów popularyzujących aktywne i twórcze formy spędzania czasu wolnego, mieszczących się w katalogu sfer pożytku publicznego. Promowane będą projekty nastawione na angażowanie społeczności lokalnej na rzecz dobra wspólnego oraz edukację na rzecz rodzin w zakresie rodzicielstwa i macierzyństwa, nie mające charakteru jednodniowego wydarzenia.

Czytaj więcej...

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

 

 

 

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność