UWAGA! Zmiana godzin pracy biura LGD-PM

Szanowni Państwo

Pragniemy poinformować, że w lipcu i sierpniu br. biuro Lokalnej Grupy Działania - Przyjazne Mazowsze
czynne jest w godz. 7.00 - 15.00. Serdecznie zapraszamy.


Zarząd i pracownicy biura LGD-PM

Zapraszamy na warsztaty dotyczące wybranych projektów w konkursie "ABC wspólnego działania"

Szanowni Państwo

Serdecznie zapraszamy wnioskodawców, których wnioski zostały wybrane do dofinansowania na warsztaty w ramach projektu "Wspólna sprawa". Terminy i program spotkań w załączeniu:

Czytaj więcej...

Ogłoszenie o naborze wniosków w konkursie „ABC wspólnego działania”

Lokalna Grupa Działania–Przyjazne Mazowsze ogłasza Konkurs grantowy na Inicjatywy Lokalne „ABC wspólnego działania”, dofinansowany w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na rok 2017 r. Priorytet 3 Aktywni Obywatele.

Celem Konkursu jest rozwijanie kompetencji społecznych i obywatelskich społeczności lokalnych w powiecie płońskim poprzez realizację wspólnych projektów popularyzujących aktywne i twórcze formy spędzania czasu wolnego, mieszczących się w katalogu sfer pożytku publicznego. Promowane będą projekty nastawione na angażowanie społeczności lokalnej na rzecz dobra wspólnego oraz edukację na rzecz rodzin w zakresie rodzicielstwa i macierzyństwa, nie mające charakteru jednodniowego wydarzenia.

Czytaj więcej...

„ABC wspólnego działania” - konkurs na inicjatywy lokalne.

Masz pomysł na działania na rzecz społeczności lokalnej a brakuje ci funduszy, weź udział w konkursie. Nabór wniosków od 5 do 19 czerwca 2017r.

Konkurs „ABC wspólnot lokalnych” stanowi cześć projektu pt. „Wspólna sprawa”, realizowanego  przez Lokalną Grupę Działania–Przyjazne Mazowsze (LGD–PM),  dofinansowanego  w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na rok 2017 r.

Czytaj więcej...

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

 

 

 

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność