Najnowsze

Wyróżnione

Szkolenie z Małych Projektów

Szkolenie z Małych Projektów

W dniu 13 marca 2013r. w Centrum Konferencyjno-Edukacyjnym Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Oddział Poświętne w Płońsku odbyły się kolejne warsztaty z zasad ubiegania się o wsparcie w ramach działania 413 wdrażanie lokalnych strategii rozwoju pn.  Jak prawidłowo przygotować projekt, żeby uzyskać dofinansowanie.

Tym razem omawiane były zagadnienia z zakresu tzw. małych projektów. Szkolenie zorganizowano w celu przypomnienia zasad ubiegania się o wsparcie w w/w zakresie, zwrócenia uwagi na popełniane często błędy oraz omówienia terminów związanych z obsługą wniosków. W szkoleniu wzięło udział ok. 40 osób. Prowadząca szkolenie pani Marzena Cieślak, ekspert z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji w Warszawie podzieliła się swoją wiedzą na temat podstaw prawnych oraz wiedzą praktyczną m.in. z zakresu prawidłowego pisania wniosków, tak aby nie popełniać błędów, które skutkowałyby odrzuceniem projektu. Przedstawiła również dobre praktyki przy gromadzeniu dokumentacji stanowiącej podstawę ubiegania się o wsparcie oraz omówiła zasady korzystania z zaliczek i wyprzedzającego finansowania. Wszystkie omawiane tematy cieszyły się dużym zainteresowaniem.  Słuchacze zadawali wiele pytań prowadzącej przez co szkolenie przybrało formę rozmowy, w trakcie której wymieniano się swoimi spostrzeżeniami i uwagami dotyczącymi działania Małe Projekty.  Każdy z uczestników otrzymał materiały szkoleniowe oraz ankietę ewaluacyjną z prośbą o je wypełnienie po szkoleniu. Wysoka ocena tego spotkania świadczy o zadowoleniu słuchaczy z przekazanych informacji i dobrej jakości przeprowadzonego szkolenia.

Przypominamy, że nabór wniosków z działania Małe Projekty przeprowadzony będzie w dniach 4-18 kwietnia 2013 r. Zachęcamy do składania projektów.

Opracowanie i zdjęcia:

Agnieszka Matoblewska

 

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

MazDniRol 24

domlgd

okladka publikacji CoWiP

 

ikonka broszura okładka

ikonka

Certyfikaty Przyjazne Mazowsze

IKONKAAA

ikonka2019

IKONKA

 

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

 

2

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

ikonka aktualna

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność