Najnowsze

Wyróżnione

Jak wpisać projekt w nową Lokalną Strategię Rozwoju (LSR) ?

Szanowni Państwo,

W lutym bieżącego roku informowaliśmy Państwa o pozyskaniu dla mieszkańców naszego obszaru dodatkowych środków na realizację projektów w wysokości ponad 5 mln zł. Nabory wniosków, które ogłaszamy od kwietnia 2013 roku dotyczą właśnie tych  funduszy. Przypominamy, że na naszej stronie internetowej w zakładce Do pobrania znajduje się nowa, rozszerzona strategia rozwoju (Strategia LSR – luty 2013), która jest odniesieniem i w którą muszą się wpisywać Państwa projekty. Wprowadziliśmy do niej 1 nowy, innowacyjny cel szczegółowy – Kreowanie marki regionu i 1 przedsięwzięcie – Mazowiecka dusza skrzata. Część pozyskanych środków rozdysponowano właśnie w tym zakresie, pozostałe na zachowane z wcześniejszej strategii przedsięwzięcia. Wprowadzone zmiany i uzupełnienia dotyczą rekomendowanych operacji (projektów) oraz wskaźników produktu i rezultatu, co zaznaczyliśmy kolorem niebieskim a w przypadku wskaźników podajemy dodane wartości w formie liczbowej (np.+2).

 Dlatego przy opracowaniu wniosków warto zastanowić się, w który cel,  przedsięwzięcie i odpowiednie wskaźniki możemy wpisać nasz projekt. Preferencje wynikające z założeń nowej strategii znalazły odzwierciedlenie w zmienionych kryteriach wyboru projektów. Prosimy o zwrócenie uwagi na nowe zapisy takie jak: Wykorzystanie „Marki Skrzata” w projekcie /dot. Przedsięwzięcia nr 4/ czy: Realizacja projektu wpływa na co najmniej jedną z grup docelowych: osoby poniżej 26 roku życia lub kobiety lub osoby powyżej 50 roku życia lub organizacje pozarządowe. Za ich uwzględnienie możemy pozyskać dodatkowe punkty.

Ważne jest również przekazanie wniosku do sprawdzenia pracownikom biura na przynajmniej 3 dni przed jego złożeniem, można za to zyskać aż 12 punktów.

Dla uproszczenia korzystania ze strategii, przygotowaliśmy dla Państwa wykaz przedsięwzięć, który ułatwi wpisanie wniosku do Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR). Aktualne lokalne kryteria wyboru projektów znajdują się w zakładce: Do pobrania.

 Wszystkie te informacje przekazywaliśmy Państwu na szkoleniach a także udzielamy na bieżąco, tym, którzy do nas dzwonią lub przychodzą do biura. Mamy jednak świadomość, że korzystanie ze strategii nie jest proste dlatego zawsze i chętnie służymy pomocą i radą. W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z biurem LGD.

                                                             Zarząd i pracownicy Biura LGD – Przyjazne Mazowsze

 

Pobierz załącznik

 

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

MazDniRol 24

domlgd

okladka publikacji CoWiP

 

ikonka broszura okładka

ikonka

Certyfikaty Przyjazne Mazowsze

IKONKAAA

ikonka2019

IKONKA

 

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

 

2

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

ikonka aktualna

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność