Najnowsze

Wyróżnione

Model współpracy samorządu terytorialnego

Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze serdecznie zaprasza do udziału w szkoleniu Model współpracy samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi. Tworzenie warunków do społecznej aktywności, które odbędzie się 27 stycznia 2012 roku w Centrum Edukacyjno-Szkoleniowym Oddziału Poświętne MODR Warszawa, Płońsk, ul. H. Sienkiewicza 11
Szkolenie, jest efektem działań realizowanych przez niepubliczną uczelnię akademicką Collegium Civitas będącą partnerem projektu „Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych – wypracowanie i upowszechnienie standardów współpracy”, którego liderem jest Departament Pożytku Publicznego w MPiPS. Ponadto do współpracy przy realizacji przedsięwzięcia włączyły się: Związek Miast Polskich, Sieć Splot oraz Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich.
Celem projektu jest zapoznanie przedstawicieli samorządu i organizacji pozarządowych z zasadami modelowej współpracy, promocja efektów dwuletniego projektu, prac partnerów i zespołów ekspertów, a także wykorzystanie i upowszechnianie zdobytej wiedzy do wspierania dobrej współpracy między samorządami a organizacjami pozarządowymi.
W ramach tego przedsięwzięcia zaproszono osoby z całej Polski do udziału w bezpłatnych zajęciach „Szkoła dla trenerów modelu współpracy”. Wśród 32 osób z kraju wyłoniono dwie z województwa mazowieckiego a wśród nich przedstawiciela naszej LGD- PM.
Do udziału w szkoleniu zapraszamy koordynatorów gminnych oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych współpracujących z LGD – Przyjazne Mazowsze. Ze względu na warsztatową formę szkolenia ilość miejsc jest ograniczona. Serdecznie zachęcamy do udziału w szkoleniu, które jest bezpłatne. Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe oraz zaświadczenie. Prosimy o przesłanie potwierdzenia swojego uczestnictwa do 25 stycznia 2012. W załączeniu zaproszenie oraz program szkolenia.


Grażyna Opolska
Prezes LGD - Przyjazne Mazowsze

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

MazDniRol 24

domlgd

okladka publikacji CoWiP

 

ikonka broszura okładka

ikonka

Certyfikaty Przyjazne Mazowsze

IKONKAAA

ikonka2019

IKONKA

 

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

 

2

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

ikonka aktualna

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność